Biblioteka Cyfrowa

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in school

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in school

Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem ewolucji jakiej doświadczają zarówno społeczeństwa jak i gospodarki krajów. Postęp technologiczny wyznacza trendy, a system oświaty dopasowuje metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb jakie niesie technopolizacja. Konieczność dopasowania umiejętności do wymagań współczesności stała się jednym z priorytetów edukacji. W publikacji dokonano oceny stanu świadomo...

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, jakie niesie technopolizacja i cyfryzacja. Wszyscy zaangażowani w proces dydaktyczny podejmują działania, które pozwolą dopasować system oświaty do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji omówiono zmiany, jakie zachodzą w szwedzkich szkołach w związku z transformacja cyfrową. Ocenie poddano inicjatywy mające na celu wdrażanie inn...

COVID-19 and the State of K–12 Schools

COVID-19 and the State of K–12 Schools

Marzec 2020 przyniósł niespodziewane i duże zmiany w systemie edukacji w niemal wszystkich krajach. Zamkniecie szkół powodowane względami bezpieczeństwa społecznego, warunkowane dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zmusiło do przeniesienia działalności edukacyjnej z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Nauczanie zdalne stało się faktem, z którym musieli zmierz...

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?  Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Edukacja zdalna stała się faktem, z którym mierzą się dziś dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Wraz z pojawieniem się konieczności nauki na odległość pojawiło się dużo pytań i wątpliwości. Poradnik „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online” jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów, którzy mierzą się z organizacją procesu nauczania na odległość. Znalazły się w nim informacje dotyczące zasa...

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.raport z badań

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Paulina Sobiesiak-Penszko, Filip Pazdzerski, Bartłomiej Walczak

Fundacja ORANGE

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja