Biblioteka Cyfrowa

The outcomes of gaining digital skills for young people’s lives and wellbeing: A systematic evidence review

The outcomes of gaining digital skills for young people’s lives and wellbeing: A systematic evidence review

Rozwój technologii cyfrowych otwiera wiele nowych możliwości i jest szansą na rozwój globalny państw i gospodarek. Systematyczna ekspansja nowoczesnych narzędzi zmienia podejście do codziennie wykonywanych czynności związanych z praca i nauką. Zmiany powodowane cyfryzacją stawiają nowe wyzwania związane z potrzebą ciągłego doskonalenia umiejętności, które umożliwią aktywne wykorzystanie dostępnych...

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecieraport z badań, raport ekspercki

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecie

Agnieszka Wąsowska, Monika Trochimczuk, Rafał Świątek

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Środki masowego przekazu są elementem kultury masowej. Mają do nich nieograniczony dostęp niemal wszyscy członkowie społeczeństwa. Grupa odbiorców jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, dlatego ważna jest edukacja medialna i informacyjna, która przyczynić się ma do kształtowania kompetencji umożliwiających właściwe i świadome korzystanie z dostępnych treści. Krajowa Rady Radiofonii i Telewiz...

Our Europe, Our Rights, Our Future

Our Europe, Our Rights, Our Future

Dzieci są przyszłością kraju, dorośli często pokładają w nich nieurzeczywistnione nadzieje i plany. Każde dziecko jest wyjątkowe, każde powinno być indywidualnie traktowane, dlatego tak ważne jest tworzenie indywidualnych warunków rozwoju. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia optymalnego środowiska, które umożliwi każdemu młodocianemu prawidłowy start. Materiał jest zachęt...

Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych

Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Skutki trwającej od wiosny 2020 roku pandemii, wywołanej pojawieniem się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi wirusa będą miały daleko idące negatywne skutki społeczno-gospodarcze. Izolacja, strach przed jutrem i niepewność to czynniki, które powodują falę niepożądanych społecznie zachowań. Publikowane badanie miało na celu określenie skali występowania różnych form krzywdzenia młodzieży, oce...

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Internet jest współcześnie medium, z którego korzystają już niemal wszyscy i z każdym rokiem systematycznie rośnie grupa jego użytkowników. Dziś zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe chętnie wykorzystują zdobycze technologii w codziennym życiu. W publikacji dokonano analizy poziomu wiedzy i umiejętności jaką prezentują rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Badanie zostało prz...

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata, w którym funkcjonuje człowiek. Narzędzia cyfrowe trafiają w ręce coraz szerszej grupy użytkowników i coraz bardziej rozszerza się przedział wiekowy osób, dla których technologie stają się narzędziami codziennego użytku. Z uwagi na to, iż młodzi ludzie mają swoje pierwsze doświadczenia online w coraz młodszym wieku, rodzice i wychowawcy tej grupy uży...

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowejraport ekspercki, książka

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Piotr Plichta

Wydawnictwo Adam Marszałek

Technologie cyfrowe stały się współcześnie elementem warunkującym jakość życia. Coraz większa część społeczeństwa na co dzień wykorzystuje narzędzia cyfrowe do pracy, nauki i rozrywki, rozszerza się również przedział wiekowy użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują technologie na co dzień. Brak umiejętności i możliwości cyfrowych często ogranicza możliwości człowieka. W publikacji dokonano anali...

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej - plakat dla dzieciulotka informacyjna

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej - plakat dla dzieci

Ministerstwo Zdrowia

Pandemia wywołana rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 wywołała ogólnospołeczny strach i wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania człowieka. Ministerstwo Zdrowia wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną apelują o przestrzeganie reżimu sanitarnego i zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą ograniczyć rozwój zakażeń. Plakat skierowany do najmłodszej części społeczeństwa, prz...

Children’s understanding of personal data and privacy online – a systematic evidence mapping

Children’s understanding of personal data and privacy online – a systematic evidence mapping

Technologie stały się dziś elementem codziennej rzeczywistości. Coraz większa część społeczeństwa wykorzystuje je na co dzień w pracy, nauce i zabawie. Obcowanie z technologią niesie wiele korzyści jednak należy zwracać również uwagę na zagrożenia, jakie czyhają na nieświadomych użytkowników sieci. W tym artykule przedstawiono dostępne badania dotyczące tego, jak dzieci rozumieją i oceniają kwesti...

Zachowania ryzykowne w przestrzeni online wśród dzieci i młodzieży na terenie czesko-polskiego pogranicza

Zachowania ryzykowne w przestrzeni online wśród dzieci i młodzieży na terenie czesko-polskiego pogranicza

Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Iwona Tomczyk

Centre for the prevention of risky virtual communication Faculty of Education of Palacký University in Olomouc

Rozwój technologii ma niewątpliwie ogromny wpływ na sposób funkcjonowania człowieka, a nowoczesne technologie są elementem codziennego życia. Wielu badaczy analizuje wpływ technologii na ludzi i dokonuje oceny skutków ekspansji technologii na ich rozwój. Wiele dziś mówi się na temat możliwości, jakie wiążą się z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają życie. Należy jednak podkreślać ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja