Biblioteka Cyfrowa

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachers

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachers

System oświaty mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim cyfryzacja. Zmiany dotyczą zarówno metod pracy dydaktycznej jak i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w procesie przekazywania i nabywania wiedzy i umiejętności. Autor artykułu podjął próbę oceny poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy są zobligowani do skutecznego i efektywnego wdrażania nowych medió...

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries

Pandemia wywarła duży wpływ na sposób funkcjonowania wielu Państw. W celu ograniczenia negatywnych skutków jakie niósł rozprzestrzeniający się dynamicznie wirus zamknięto szkoły, zakłady pracy, instytucje, placówki kultury. Aktywność ludzka została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwiała realizację codziennych obowiązków. Publikacja zawiera dane z badań, które pokazują jak system...

Ensuring equal access to education in future crises: Findings of the new Remote Learning Readiness Index

Ensuring equal access to education in future crises: Findings of the new Remote Learning Readiness Index

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania ludzi. Z dnia na dzień przestrzeń życiowa każdego z nas została znacznie ograniczona. Zamknięto zakłady pracy, szkoły instytucje. W publikacji dokonano analizy wyzwań z jakimi musiał się zmierzyć system oświaty wielu krajów w momencie przeniesienia procesu kształcenia na platformy e-learningowe. Wyniku raportu obrazują poziom przygotowania systemów oświaty kr...

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższejksiążka

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

Joanna Ejdys

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

W dobie pandemii e-learning stał się jedną z najpopularniejszych form kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii otworzyło nowe możliwości edukacyjne, dzięki narzędziom cyfrowym proces dydaktyczny mógł trwać nieprzerwanie. Z problemami jakie pojawiły się wraz ze zmianą formy pracy dydaktycznej borykały się zarówno instytucje jak i wszyscy pracownicy, uczniowie i studenci. Pub...

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemicartykuł naukowy

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

Łukasz Tomczyk

Russian National Research University Higher School of Economics

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny...

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Pojawienie się wirusa Covid-19 wprowadziło wiele zmian w oświacie i tradycyjnym systemie kształcenia. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice musieli zmierzyć się z problemami jakie przyniosła zmiana formy kształcenia ze stacjonarnego, realizowanego w murach szkoły na system zdalny, w którym proces nabywania i przekazywania wiedzy oraz umiejętności odbywa się online, poprzez dostępne na rynku...

How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 ...

How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 ...

Nowoczesne technologie są elementem współczesnej rzeczywistości. Dziś w dobie pandemii, która wprowadziła zamieszanie i zmieniła sposób funkcjonowania ludzi i gospodarek krajów umożliwiły zachowanie ciągłości pracy i aktywności w podejmowanych na co dzień działaniach. Bank Światowy współpracuje na bieżąco z Ministerstwami Edukacji krajów, które dokładają wszelkich starań aby w pełni wykorzystać no...

Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness.

Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness.

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła spore zamieszanie w wielu obszarach i dziedzinach w jakich funkcjonuje człowiek. Z dnia na dzień wymusiła konieczność dopasowania się do nowej rzeczywistości i podjęcia działań umożliwiających aktywne funkcjonowanie i adaptację do zmian. Szczególnym wyzwaniem z jakim mierzy się społeczeństwo jest edukacja online. Problem dotknął dużej części społeczeń...

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja