Biblioteka Cyfrowa

Program „Cyfrowa Szkoła”

Program „Cyfrowa Szkoła”

Współczesna edukacja otwiera się na wyzwania i dopasowuje swój charakter do oczekiwań społeczeństwa. Program „Cyfrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby, jakie generuje zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. W prezentowanym materiale dokonano charakterystyki rządowego projektu, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy...

Kompetentny e-Nauczycielprezentacja

Kompetentny e-Nauczyciel

Elżbieta Bowdur

Fundacja ECDL

Dziś system oświaty boryka się z wieloma trudnościami, na które napotyka we współczesnym, zmieniającym się wraz z ekspansją cyfrowych technologii świecie. Wraz ze zmiana systemu zmienia się rola współczesnego nauczyciela, który od zawsze stanowił filar szkoły. Wciąż w dyskusjach dotyczących obrazu współczesnego szkolnictwa pojawia się motyw nauczyciela, człowieka wspierającego działania dziecka w ...

Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki zaniepokojonych kształtem pilotażu programu „Cyfrowa Szkoła”

Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki zaniepokojonych kształtem pilotażu programu „Cyfrowa Szkoła”

Ministerialny program „Cyfrowa szkoła” wdrażany w latach 2012-2013 ma na celu rozwijanie kompetencji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli w zakresie stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych. Projekt realizowany jest skutecznie w polskich szkołach, a w jego wdrażanie i propagowanie włączyło się wiele instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z oświatą. Program ma na celu wprowa...

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręczniki

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręczniki

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją, nauką i kulturą, działających na rzecz wspierania, rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych, podejmująca działania na rzecz regulacji związanych z dostępem do zasobów naukowych, edukacyjnych i zasobów dziedzictwa kulturowego. W 2012 roku koalicja wystosował...

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy

Wynikiem wielu zmian, jakich byliśmy świadkami w ostatnich latach w systemie oświaty, jest nowa podstawa programowa, która zakłada, że na każdym etapie edukacyjnym są wydzielone przedmioty informatyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne kompetencje konieczne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie polegają na sukcesywnym rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, kreatywności w poszuki...

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Pokolenie sieci dorasta w otoczeniu nowoczesnych technologii. Na co dzień od wczesnych dziecięcych lat przebywa w otoczeniu mediów. W naturalny sposób przyjmuje i uczy się posługiwania kolejnymi cyfrowymi narzędziami. Fascynacja nowoczesnymi urządzeniami oraz możliwościami jakie daje modemu użytkownikowi rośnie wraz z wiekiem dziecka. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia umożliwiające i ułatw...

Przygotowanie nauczycieli do pracy w cyfrowej szkole – Akademia e-Nauczyciela w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczejreferat

Przygotowanie nauczycieli do pracy w cyfrowej szkole – Akademia e-Nauczyciela w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Danuta Morańska

Rewolucja technologiczna jakiej obecnie doświadczamy wywiera ogromny wpływ na model funkcjonowania  społeczeństwa we wszystkich niemal dziedzinach życia.  Technologia cyfrowa służy nam nie tylko do urozmaicania dnia codziennego. Ma wpływ na nasz sposób komunikowania się, współpracy, zdobywania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Służy do rozrywki i pracy. Rozwój nowoczesnych technologii wymus...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja