Biblioteka Cyfrowa

Program „Cyfrowa Szkoła”

Program „Cyfrowa Szkoła”

Współczesna edukacja otwiera się na wyzwania i dopasowuje swój charakter do oczekiwań społeczeństwa. Program „Cyfrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby, jakie generuje zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. W prezentowanym materiale dokonano charakterystyki rządowego projektu, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy...

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręczników

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręczników

Rewolucja w zakresie technologii cyfrowych zatacza coraz szersze kręgi i wywiera wpływ na sposób działania i funkcjonowania zarówno indywidualnych obywateli jak i instytucji. Jednym z obszarów, który doświadcza aktualnie głębokich przemian jest edukacja. Przekształceniom poddano zarówno metody jak i formy pracy. Modyfikacje wprowadza się również w programie kształcenia dopasowując go do oczekiwań ...

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwościopis dobrej praktyki

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwości

Marlena Plebańska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Współczesna szkoła podlega systematycznym zmianom, coraz częściej tradycyjny model nauczania wzbogacany jest poprzez dostępne dziś nowoczesne technologie. Nowe podejście do nauczania stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy stoją przed koniecznością podnoszenia i doskonalenia własnych kompetencji cyfrowych. Nie ulega wątpliwości, że zarówno szkoła jak i nauczyciel w dobie tran...

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.zestawienie bibliograficzne

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Ewa Tarapata

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju

Współczesna szkoła otwiera się na nowości jakie ekspansja technologii wnosi na rynek edukacyjny. Jedną z kluczowych propozycji są e-podręczniki, cyfrowe narzędzie dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia różnorodnych, multimedialnych form przekazu dopasowanych do możliwości percepcyjnych dziecka. W publikowanym mater...

E-Learning Trends 2019

E-Learning Trends 2019

Technologie informacyjno – komunikacyjne stały się elementem dnia codziennego niemal każdego człowieka. Aktualnie, w dobie szybkiego rozwoju technologii przeprowadza się wiele badań i analiz dotyczących roli TIK na kolejnych etapach życia człowieka i w poszczególnych obszarach, wpływu na sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości, korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologi...

Standardy bezpieczeństwa e-podręcznikówraport ekspercki

Standardy bezpieczeństwa e-podręczników

Marcin Sołodki

Ośrodek Rozwoju Edukacji

E-podręcznik to innowacyjne multimedialne narzędzie przygotowane w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Ma stanowić uzupełnienie tradycyjnego podręcznika i poprzez atrakcyjną formę przekazu wiedzy i informacji aktywizować, motywować i przyczyniać się do lepszego przyswajania nowych tr...

Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Dziś, w dobie szybkiego dostępu do informacji zdobywanie wiedzy wydaje się być niezwykle proste. Wystarczy włączyć komputer z dostępem do Internetu i niezliczoną ilość danych mamy w zasięgu ręki. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w który treści przekazywane są błyskawicznie i coraz częściej dostępne za pomocą narzędzi mieszczących się w dłoni jednej ręki. W materiale przygotowanym dzięki wspa...

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

Głównym celem rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” było poszerzenie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat możliwości wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podręcznika, nowoczesnej platformy edukacyjnej do tworzenia i udostępniania informacji na zasadach pełnej otwartości. Założenie...

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

E-materiały edukacyjne to otwarte i łatwo dostępne materiały dydaktyczne on-line, umożliwiające efektywną realizację podstawy programowej. Wejście na rynek edukacyjny nowoczesnych technologii stworzyło potrzebę uzupełniania tradycyjnych narzędzi dydaktycznych o nowe, idące z duchem czasu cyfrowe zasoby. Niniejszy materiał jest raportem, w którym dokonano oceny przydatności e-materiałów opracowywan...

Spotkanie Techniczne projektu e-podręcznikiprezentacja

Spotkanie Techniczne projektu e-podręczniki

Krzysztof Kurowski

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych. Przygotowana prezentacja dotyczy projektu ministerialnego, wprowadzającego na rynek oświatowy nowy model narzędzia edukacyjnego jakim jest e-podręcznik. W materiale zobrazowano podstawową funkcjonalność e-podręczników oraz pokazano infrastrukturę platformy technologicznej tego narzęd...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja