Biblioteka Cyfrowa

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Edukacja cyfrowa jest ważnym elementem systemu oświaty, który zapewnia każdemu obywatelowi prawo do kształcenia. Publikowany załącznik zawiera konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej. Wytyczne w nim zawarte określają ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zalecenia Rady, które mają stanowić wytyczne w realizacji zadań systemu oświat...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Technologie cyfrowe są dziś nieodłącznym elementem rzeczywistości. Odpowiednio wykorzystywane wspierają różne dziedziny gospodarki, podnoszą efektywność działań i otwierają nowe perspektywy rozwoju. Tempo zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii zmieniło codzienne życie człowieka i podejście do procesu kształcenia. Komputer podłączony do Internetu stał się narzędziem komunikacji, a k...

Teaching in times of COVID-19. Challenges and opportunities for digital teaching

Teaching in times of COVID-19. Challenges and opportunities for digital teaching

Wirus z jakim przyszło współcześnie walczyć światu z jednej strony spowolnił procesy gospodarcze i życie ludzi, z drugiej wymusił dynamiczną zmianę sposobu funkcjonowania gospodarek światowych i obywateli. Zamknięcie wielu przestrzeni życia społeczno-gospodarczego takich jak instytucje, zakłady pracy, szkoły stworzyło konieczność przeniesienia tych obszarów działalności do przestrzeni wirtualnej, ...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age

W ostatnim czasie pandemia wywołana koronawirusem wprowadziła duże zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia. Zmieniła rzeczywistość ludzi, którzy niemal z dnia na dzień musieli dopasować sposób funkcjonowania do ograniczeń epidemicznych, nałożonych w związku z wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmiany nie ominęły systemu oświaty. Edukacja stanęła przed olbrzymim wyzwaniem, jakie wiąże się ze ...

Digital Education Action Plan (2021-2027) - Resetting education and training for the digital age

Digital Education Action Plan (2021-2027) - Resetting education and training for the digital age

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, z którą boryka się dziś świat, zmieniła sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. Nowoczesne technologie, które systematycznie wkraczały w kolejne obszary, dziś stały się dziś kluczowymi elementami, które umożliwiają funkcjonowanie i rozwiązywanie codziennym problemów. Narzędzia technologii cyfrowej zmieniły sposób pracy, nauki i roz...

DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN 2021 – 2027. Resetting education and training for the digital age

DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN 2021 – 2027. Resetting education and training for the digital age

Pandemia koronawirusa, z którą zmaga się współcześnie świat wprowadziła wiele zamieszania w codzienne życie człowieka i sposób funkcjonowania społeczno-gospodarczego państw. Problem dotyka wielu obszarów, w tym edukacji, która musiała zmienić zupełnie swoją dotychczasową formę i dopasować narzędzia oraz metody pracy dydaktycznej do potrzeb jakie wiążą się z wprowadzanymi ograniczeniami epidemiczny...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja