Biblioteka Cyfrowa

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Szkoły systematycznie wdrażały edukację cyfrową, przygotowując młode pokolenie do świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Nikt nie przypuszczał, że nagle, z dnia na dzień trzeba będzie zamknąć tradycyjne sale lekcyjne i przenieść proces kształcenia do sieci. Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie na całym świecie. Częściowe wyniki badania „Zdalne nauczanie a ada...

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry od dawna stanowiły jedną z najbardziej popularnych form rozrywki. Dziś dzięki, lub za przyczyną ekspansji nowoczesnych technologii zmieniła się ich forma. Popularność zyskują gry komputerowe, które trafiają do coraz szerszej rzeszy odbiorców, zarówno dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów. Producenci dostosowują produkty do potrzeb użytkowników. W publikacji dokonano analizy trendów ...

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations

Kompetencje cyfrowe i umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologii to współcześnie jedne z ważniejszych czynników determinujących sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Brak tych umiejętności utrudnia znacząco aktywność człowieka i prowadzi do jego marginalizacji. Alfabetyzacja w zakresie TIK jest wyzwaniem, które podjąć powinien każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy stat...

Solutions: Learning Digital Skills

Solutions: Learning Digital Skills

Cyfrowe technologie mają duży wpływ na kształt współczesnej gospodarki i sposób funkcjonowania człowieka a kompetencje w zakresie TIK stały się determinantem warunkującym jakość życia. Ekspansja technologii sprawiła, że potrzeba dopasowania się do zmian jakie wprowadza nowoczesna technologia, zdobywanie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest współcześnie ważnym elementem procesu edukacji nie t...

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018

"Edukacja –Technika – Informatyka" to czasopismo naukowe, które porusza wiele zagadnień dotyczących problemów edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Prezentowany numer podzielony został na pięć części, w których autorzy dotykają istotnych problemów współczesnego szkolnictwa. W pierwszej części znalazł się artykuł dotyczący tematu przeciążenia szkolnego...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął znacząco na możliwości stosowania nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach gospodarki, a to stworzyło potrzebę wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie IT na rynku. Rada ds. kompetencji sektora IT jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacy...

Biała Księga usług rozwojowych

Biała Księga usług rozwojowych

Usługi rozwojowe stanowią uzupełnienie i wsparcie dla edukacji formalnej, odgrywają ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw, ich pracowników, organizacji pozarządowych, całej sfery publicznej, ale także w rozwoju osobistym członków społeczeństwa. Poprzez doradztwo, propozycje kursów, szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy rozszerzają możliwości edukacyjne obywateli. Niniej...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja