Biblioteka Cyfrowa

Informatics Reference Framework for School

Informatics Reference Framework for School

Cyfryzacja zmienia współczesny świat. Nowoczesne technologie wyznaczają trendy na rynku gospodarczym.  Wyścig technologiczny trwa a społeczeństwo musi odpowiedzieć na wszystkie dynamiczne zmiany jakie dzieją się wraz z rozwojem technologicznym. System oświaty wyszedł naprzeciw potrzebom i wprowadził do szkół informatykę, przedmiot, którego celem kształcenia jest rozwój umiejętności myślenia komput...

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Maciej M. Sysło Edukacja Informatyczna

Pandemia, która z dnia na dzień zmieniała sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie wprowadziła spore zamieszanie w systemie oświaty. Wymusiła konieczność szybkiej reorganizacji tradycyjnej do niedawna szkoły i zmianę organizacji procesu kształcenia. Szkoła z tradycyjnego budynku przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Edukacja online stała się nie tyle dostępną w wyjątkowych sytuacjach mo...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.raport ekspercki

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wydział Informatyzacji

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu społecznym, w społeczeństwie informacyjnym. Zadania realizuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści nauczania oraz umiejętności jakie opanować musi uczeń na poszczególnych etapach edukacji. W dobie zmian i ekspansji technologii w codzienne życie człowieka edukacja informatyczna...

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Edukacja informatyczna rozpoczyna się już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. To istotny element procesu nauczania, który kształci w młodych umysłach umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię i intuicję algorytmiczną, uczy rozwiazywania problemów i pracy w grupie. Prezentowany scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o podstawę programową obrazuje przebieg zajęć prowadz...

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Zgodnie z nową podstawą programową elementy informatyki wprowadzane są już na wczesnym etapie edukacji. Według podstawy programowej, która określa czego nauczyć powinna szkoła na poszczególnych etapach edukacji, uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej poznają zasady wprowadzające i rozwijające umiejętności związane z programowaniem. W materiale określono warunki i sposób realizacji kursu program...

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Nowoczesne technologie sukcesywnie wprowadzają nowe możliwości zmieniając sposób życia i bycia. Wpływają na sposób komunikacji, postrzegania rzeczywistości i zmieniają podejście do codziennie wykonywanych czynności. Internet jest dziś jednym z narzędzi codziennego użytku, za przyczyną którego doświadczamy zmian. Współcześnie dostęp do niego mają niemal wszyscy i niemal wszyscy chętnie z niego korz...

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowejprezentacja

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowej

Maciej M. Sysło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja informatyczna jest jednym z priorytetów współczesnego systemu szkolnictwa. Rozwój technologii determinuje konieczność nabywania, podnoszenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych, a system oświaty w odpowiedzi na te potrzeby wprowadził zmiany w podstawie programowej, uwzględniające oczekiwania zmieniającego się świata. W prezentacji dokonano charakterystyki bieżącej podstawy programowej, u...

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjnaraport ekspercki

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjna

Maciej M. Sysło

Instytut Spraw Publicznych

Nowoczesne narzędzia wspomagają wiele działań podejmowanych przez człowieka w rożnych obszarach jego aktywności. Edukacja ma na celu wspierać starania zmierzające do uzyskania kompetencji umożliwiających sprawne posługiwanie się nimi w codziennym życiu. Specjaliści w dziedzinie od wielu lat opracowują standardy pozwalające przygotować nauczycieli do wdrażania edukacji informatycznej w szkołach. Pu...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja