Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunżafragment książki

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Grzegorz D. Stunża

Fundacja Nowoczesna Polska

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarciaksiążka

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia

Mirosław Filiciak, Justyna Jasiewicz, Piotr Drzewiecki, Dominik Batorski, Anna Justyna Dąbrowska, Jarosław Lipszyc, Ewa Murawska-Najmiec, Grzegorz Stunża, Jacek Włodarski

Fundacja Nowoczesna Polska

Technologie są obecne w życiu człowieka na co dzień. Współtowarzyszą w działaniach i aktywnościach podejmowanych zarówno w nauce jak i pracy. Raport „Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia” został przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Dokonano w nim oceny stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Po...

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Gry są jedną z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży czy osób starszych. Przez lata ta forma spędzania wolnego czasu i oderwania się od codziennych obowiązków zyskiwała na popularności. Dziś zmienił się model gier. Tradycyjne zostały zastąpione nowoczesnym, którym charakter nadaje postęp technologiczny. W publikacji poruszono kwestie związane z wykor...

Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów

Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów

Rozwój cyfrowy wymusza konieczność opanowania umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii. Brak tych umiejętności ogranicza aktywność i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Problematyka kompetencji kluczowych we współczesnym świecie jest jednym z niezwykle ważnych tematów społecznych. Możliwości edukacyjne w zakresie kształcenia, podnoszenia i doskonalenia ...

Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College wartykuł naukowy

Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w

Ewelina Brzyszcz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dzieci w wieku przedszkolnym są aktywne i ciekawe świata. To cechy , które należy wykorzystać w procesie kształtowania jego pierwszych doświadczeń edukacyjnych na etapie przedszkola. Do niedawna aktywność dziecka w wieku przedszkolnym kojarzyła się z zabawą na podwórku, jazdą na rowerze czy grą w piłką. Współczesny świat zmienił się,  współtworzą go technologie, uczestnicząc w codziennym życiu dzi...

Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych. II Kongres  Edukacji Medialnej

Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych. II Kongres Edukacji Medialnej

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej przy współudziale Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wielu partnerów i patronów medialnych zorganizowało Kongres Edukacji Medialnej, na którym poruszono tematy związane ze strategiami użytkowania mediów w kontekście zachowań społecznych i kulturowych. W pierwszym dniu uczestnicy mogli wysłuchać ekspertów, którzy por...

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczeniaartykuł naukowy

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Anna Kaczmarek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nowoczesne technologie sukcesywnie wprowadzają nowe możliwości zmieniając sposób życia i bycia. Wpływają na sposób komunikacji, postrzegania rzeczywistości i zmieniają podejście do codziennie wykonywanych czynności. Internet jest dziś jednym z narzędzi codziennego użytku, za przyczyną którego doświadczamy zmian. Współcześnie dostęp do niego mają niemal wszyscy i niemal wszyscy chętnie z niego korz...

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym

W epoce cyfrowej jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu jest jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinien posiadać człowiek, aby móc w pełni, aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczo-kulturalnym. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się nadrzędnym cele...

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnegoartykuł naukowy

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego

Paulina Woźniak-Chojnacka

Uniwersytet Zielonogórski

Współczesny świat to świat ciągłych zmian. Postęp cywilizacyjny wymusza potrzebę dopasowywania się do realiów związanych codziennym uczestnictwem w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowości technologiczne z jakimi mamy dziś do czynienia na co dzień determinują konieczność doskonalenia umiejętności związanych z ich obsługą. Edukacja przestała być dedykowana tylko młodszej części społecz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja