Biblioteka Cyfrowa

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów, w których funkcjonuje człowiek, ponieważ proces nauczania wielu towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa i trwa poprzez całe życie. Pandemia Covid-19 wprowadziła nowe zasady, które zmieniły sposób zarówno nauczania jak i uczenia się. Niemal z dnia na dzień szkoły zostały przeniesione z tradycyjnej przestrzeni klasowo-lekcyjnej do wirtualnego środowis...

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Pandemia, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu ludzi. Wywróciła do góry nogami utrwalony od lat sposób funkcjonowania. W publikowanym raporcie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w ostatnich miesiącach w systemie oświaty, który dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie pandemiczna codzienność. Wyniki  um...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemic

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemic

Edukacja w czasach pandemii, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa Covid-19 zmieniło oblicze dydaktyki. Zmiany dotyczą zarówno sposobu przekazu jak i procesu nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane badanie obrazuje poziom przygotowania uczelni, wykładowców i studentów realizujących naukę na poziomie wyższym na zmiany. W badaniu wzięło udział 160 studentów studió...

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2 zmieniła sposób funkcjonowania państw i codzienne życie obywateli. Wywołała kryzys, który dotknął wielu branż i którego skutki będą odczuwane jeszcze przez długi czas. W publikacji dokonano analizy sytuacji z jaką borykają się Indie w związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną i poddano ocenie metody jakie stosują rząd...

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielamiksiążka

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami

Jacek Pyżalski, Grzegorz D. Stunża, Maciej Dębski, Grzegorz Ptaszek, Magdalena Bigaj

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Edukacja zmienia się dostosowując formy, metody i narzędzia pracy do potrzeb jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość. Pandemia wywołana pojawieniem się groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa Covid-19 zmieniła wiele w życiu ludzi i funkcjonowaniu społeczeństw, w tym sposób zdobywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. Niemal z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej ła...

Teacher survey: Learning loss is global— and significant

Teacher survey: Learning loss is global— and significant

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa Covid-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Niemal z dnia na dzień wiele podejmowanych aktywności przeniesiono do wirtualnej przestrzeni, która pozwala w izolacji realizować codzienne zadania. Jednym z ważnych obszarów, który musi mierzyć się z wyzwaniami jakie niesie praca w trybie on-line jest edukacja i system oświaty. Wspólny cyfrowy język musiały zn...

COVID-19: Are children able to continue learning during school closures?

COVID-19: Are children able to continue learning during school closures?

Pandemia z jaką zmaga się dziś niemal cały świat wprowadziła duże zamieszanie w wielu obszarach. Z dnia na dzień zamknięto placówki oświatowe, instytucje państwowe i wiele prywatnych działalności. Dużą część aktywności przeniesiono do przestrzeni wirtualnej, która pozwala w bezpieczny sposób kontynuować pracę i naukę z zachowaniem izolacji, która ogranicza rozprzestrzenianie się zagrażającego zdro...

COVID-19 and School Closures. One year of education disruption

COVID-19 and School Closures. One year of education disruption

Edukacja jest jednym z tych obszarów, które najmocniej odczują skutki trwającej od roku pandemii. Zamknięcie szkół i izolacja dzieci z każdym dniem pogłębia deficyty umiejętności i obniża poziom wiedzy uczniów. W publikowanym raporcie omówiono problemy z jakimi mierzy się współczesny system oświaty i dokonano oceny negatywnych skutków jakie niesie realizacja procesu kształcenia w formie zdalnej. P...

Developing digital skills

Developing digital skills

Kompetencje cyfrowe to dziś niezwykle ważne umiejętności, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Kształtowanie i doskonalenie ich jest elementem edukacji zarówno formalnej jak i nieformalnej. W publikowanym artykule podjęto dyskusję na temat kształcenia wspomaganego technologią w kontekście możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocenie poddano poziom umiejętności...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja