Biblioteka Cyfrowa

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Rozwój kompetencji cyfrowych stal się w ostatnich latach priorytetowym zadaniem edukacji, warunkującym jakość życia i bycia ludzi oraz kształt i rozwój gospodarki. Publikowany raport „Poza horyzont - Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego...

Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych

Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych

Definicja kompetencji cyfrowych na stałe wpisała się do słownika pojęć, a znaczenie zna niemal każdy współczesny człowiek.  Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że z pojęciem tym mamy do czynienia na co dzień, a działania związane z kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji cyfrowych wprowadzane są w życie na coraz wcześniejszym jego etapie. Autorzy publikacji prezentują wy...

Supporting the Development of Digital Skills

Supporting the Development of Digital Skills

Dynamiczna ekspansja technologii cyfrowych zmieniła podejście do wielu wykonywanych codziennych czynności, w tym pracy, nauki i rozrywki. Zmieniła również sposób komunikacji i pozyskiwania informacji. Kształcenie kompetencji umożliwiających aktywny udział człowieka w życiu społecznym stało się celem nadrzędnym edukacji. W publikowanym dokumencie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w systemie ośw...

Digital Skills Toolkit

Digital Skills Toolkit

Żyjemy w świecie zmian, w którym dopasowanie się ich dynamiki stało się umiejętnością kluczową. Postęp technologiczny narzuca nam trendy w sposobie funkcjonowania, a dostawcy narzędzi prowadzą wyścig z czasem w zapewnieniu nam dostępu do najnowszych narzędzi cyfrowych. Można odnieść wrażenie, że współczesny człowiek nie potrafi funkcjonować bez stałego połączenia z równoległym rzeczywistemu cyfrow...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja