Biblioteka Cyfrowa

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030

Transformacja cyfrowa i globalizacja dotyka wielu dziedzin życia, tworzy powiazania i zależności, które dynamicznie zmieniają rynek. Dynamika zmian jakie niesie rewolucja cyfrowa i tempo procesu globalizacji kreuje potrzebę kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości, które umożliwią otwarcie się na zmiany. Studium obrazuje wyzwania z jakimi mierzy się współczesny świat, w którym technologi...

Poziom kompetencji cyfrowych a bezrobocie w subregionie radomskim

Poziom kompetencji cyfrowych a bezrobocie w subregionie radomskim

Globalizacja wprowadziła wiele zmian społeczno-gospodarczych. Integracja gospodarek, kultur i społeczeństw stworzyła wiele możliwości. Nakładający się na to postęp techniczny, który zniósł pojęcie czasu i odległości otworzył drzwi do cyfrowego świata, w którym narzędzia nowoczesnych technologii umożliwiają komunikację na odległość, ułatwiają pracę i zwiększają jej efektywność.  Odległy do niedawna...

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii cyfrowych narzuca tempo zmianom jakie dzieją sią w świecie za jego przyczyną a globalizacja ekonomiczna i gospodarcza zmienia rynek pracy. Pracownik stoi przed koniecznością szybkiego dopasowania się do narzucanych mu zmian. Musi dopasować się do potrzeb i wymagań rynku i zmian w organizacji pracy. Ten artykuł przedstawia wyniki pierwszego Worldwide Educa...

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Ekspansja nowoczesnych narzędzi sprawia, że żyjemy w globalnym świecie, w czasach ciągłych zmian. Nowoczesne technologie dynamicznie zalewają rynek, a umiejętności cyfrowe ludzi są jednym z głównych czynników determinujących jego rozwój. Jedną z kluczowych kompetencji jest umiejętność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Cyfryzacja otwiera nowe możliwości, w publikacji wskazano o...

Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r

Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r

Żyjemy w świecie, który za przyczyną globalizacji zawęża się, w którym następuje integracja gospodarczo-społeczno-kulturowa państw, prowadząca do wzajemnej zależności. Rządzący mając na uwadze wspólne dobro podejmują inicjatywy zmierzające do określenia kierunków wspólnych działań. 1 marca 2017 roku Komisja Europejska przygotowała dokument, w którym przedstawiła plany dotyczące przyszłości Europy....

Kompetencja globalna w szkole

Kompetencja globalna w szkole

Dziś człowiek żyje w globalnym świecie, w którym wchodzi w relacje społeczne z innymi ludźmi zarówno tymi znajdującymi się bezpośrednio w najbliższym otoczeniu, jak i tymi, z którymi kontakty są możliwe za przyczyną nowoczesnych technologii, które zrewolucjonizowały pojęcie czasu i miejsca. Umiejętności komunikacyjne stały się jednymi z kluczowych kompetencji, bez których trudno funkcjonować we ws...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja