Biblioteka Cyfrowa

Dezinformacja oczami Polaków| 2022raport z badań

Dezinformacja oczami Polaków| 2022

Piotr Mieczkowski (red.)

Fundacja Digital Poland

Internet to bogate źródło informacji, z którego korzysta duża część społeczeństwa. Niestety w zalewie treści jest wiele takich, które nie stanowią żadnej wartości a często zdarzają się również takie, które mają wprowadzać w błąd nieświadomego zagrożeń czytelnika. Internet i informacje w nim zawarte kreują rzeczywistość dlatego tak ważne jest kształtowanie kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ...

Dezinformacja. Jak się przed nią chronić?poradnik

Dezinformacja. Jak się przed nią chronić?

Anna Mierzyńska

Fundacja ORANGE

Otwarte zasoby internetowe są bogatym źródłem informacji. Sięga do nich duża część społeczeństwa, traktując jako skarbnicę wiedzy. Niestety w sieci znajdują się zarówno informacje wartościowe jak i bezużyteczne, które wprowadzają jedynie chaos informacyjny, ponieważ są nieprawdziwe, zmanipulowane lub nieaktualne. W publikowanym poradniku poruszono problematykę związaną z dezinformacją, czyli infor...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...raport ekspercki, opis dobrej praktyki, broszura

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Ewa Murawska-Najmiec, Agnieszka Ogrodowczyk, Maria Borkowska, Katarzyna Twardowska, Departament Strategii Biura KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka, jednak zalew informacyjny z jakim mamy dziś do czynienia w związku z ekspansją technologii i otwartym dostępem do Internetu wprowadza chaos i zamieszanie. Media poprzez przekaz informacyjny kreują rzeczywistość, w której funkcjonujemy, kształtują nasze poglądy i opinie. KRRiT stojąc na straży wolności w...

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”

Nowoczesne technologie są dziś elementem codzienności. Otwierają wiele możliwości, w tym szeroki dostęp do wiedzy i informacji. Ocena wiarygodności dostępnych treści jest jedną z kluczowych współcześnie kompetencji, która umożliwia weryfikację dostępnych treści i ocenę wartości jaką prezentują. Jak wynika z prowadzonych badań nie wszyscy użytkownicy posiadają umiejętność filtrowania informacji i w...

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)raport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)

Najwyższa Izba Kontroli

System oświaty stoi współcześnie przed koniecznością dopasowania narzędzi do warunków, w jakich odbywa się proces uczenia się i nauczania. Jednym z priorytetów, który ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów jest zapewnienie szkołom dostępu do Internetu. W publikacji dokonano analizy prac realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), publicznej sieci telekomunikacyjnej, w ramach kt...

Digital skills: unlocking the information society

Digital skills: unlocking the information society

Współczesne społeczeństwo coraz częściej określa się mianem społeczeństwa informacyjnego. Żyjemy w świecie technologii, w którym dostęp do informacji stał się niezwykle łatwy. Problemem  jest jedynie poziom kompetencji, który albo umożliwia albo utrudnia możliwość korzystania z informacji i wykorzystania ich w codziennym życiu. W materiale dokonano analizy  możliwości jakie niesie otwarty dostęp d...

Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci

Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci

Żyjemy w globalnym świecie, w którym technologie determinują sposób życia i bycia. Zachłyśnięci możliwościami jakie otwiera przed nami internet poddajemy się trendom i rzucamy w wir informacji,  która zalewa nas z każdej strony poprzez środki komunikacji i nowe media. Często ilość komunikatów wyłącza w nas zdolność ich oceny i wartościowania. Analitycy Pracowni Badań Społecznych NASK, obserwatorzy...

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświatyraport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Najwyższa Izba Kontroli

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych pro...

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Rozwój technologii wywiera wpływ na sposób funkcjonowania krajów i ich gospodarki. Jest uznawany za podwalinę wzrostu gospodarczego i czynnik determinujący rozwój. Globalizacja sprawiła, że ekspansja technologii ma niemal nieograniczony zakres. Postęp technologiczny choć w różnym stopniu i z różnym natężeniem znaczy piętno w każdym  zakątku świata. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodz...

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Postęp w dziedzinie technologii cyfrowych sprawił, że człowiek na każdym etapie życia zmuszony jest do dopasowania się do oczekiwań środowiska w jakim funkcjonuje i zdobywania umiejętności umożliwiających sprawne i aktywne funkcjonowanie w nim. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami podstawowymi, które potrzebne są na co dzień. Największą grupą, która wpisuje się w nurt pogoni za umiejętności...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja