Biblioteka Cyfrowa

Informatics Reference Framework for School

Informatics Reference Framework for School

Cyfryzacja zmienia współczesny świat. Nowoczesne technologie wyznaczają trendy na rynku gospodarczym.  Wyścig technologiczny trwa a społeczeństwo musi odpowiedzieć na wszystkie dynamiczne zmiany jakie dzieją się wraz z rozwojem technologicznym. System oświaty wyszedł naprzeciw potrzebom i wprowadził do szkół informatykę, przedmiot, którego celem kształcenia jest rozwój umiejętności myślenia komput...

Informatics education at school in Europe. Eurydice report

Informatics education at school in Europe. Eurydice report

Rozwój technologii cyfrowych wniósł zmiany do skostniałego systemu oświaty. Wprowadzono nowy przedmiot, który ma za zadanie przygotować uczniów do kompetentnego, świadomego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi. Niniejszy raport zawiera analizę porównawczą poziomu edukacji informatycznej w różnych krajach Europy.

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Nowoczesne technologie znalazły swoje miejsce w systemie oświaty i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych narzędzi dydaktycznych. Innowacje są dziś elementem procesu kształcenia i nadają nowy kierunek w szkolnictwie. W publikacji omówiono proces wdrażania innowacji, w tym metody projektów, do tradycyjnego systemu kształcenia. Autorzy wskazali możliwości jakie niesie wprowadzenie i wykorzystanie no...

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, współtworzą środowisko pracy i nauki.  System oświaty poddaje się trendom panującym na rynku i dopasowuje narzędzia dydaktyczne i metody pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W publikacji wskazano rolę informatyki w edukacji, zdefiniowano pojęcia związane z tematem i  omówiono czynniki mające wpływ na planowanie i zarzadz...

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Global Perspectives on Cybersecurity Education for 2030: A Case for a Meta-discipline

Global Perspectives on Cybersecurity Education for 2030: A Case for a Meta-discipline

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczamy wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Łatwy dostęp do technologii sprawił, że stała się ona powszechna i korzystają z niej niemal wszyscy bez ograniczeń wieku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka pojawiły się nowe pojęcia. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo informacji to dwa klucz...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatykapodstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła jest miejscem gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że jako instytucja spełnia funkcję zarówno edukacyjną jak i wychowawczo-opiekuńczą. Dziś w dobie rewolucji cyfrowej zmaga się dodatkowo z problemem dopasowania programu kształcenia, który na etapie szkoły podstawowej stanowi podwalinę przyszłego wykształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczyw...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatykaprogram, podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kszta...

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Wraz z ekspansją technologii na rynek rosną oczekiwania i potrzeby konsumentów. Prowadzone badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie życia bez technologii a urządzenia mobilne uważa za najważniejsze narzędzia codziennego użytku. W artykule dokonano analizy wpływu TIK na codzienne życie człowieka oraz roli technologii w procesie edukacji w kontekście dynamiki przemian cywiliz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja