Biblioteka Cyfrowa

Informatics Reference Framework for School

Informatics Reference Framework for School

Cyfryzacja zmienia współczesny świat. Nowoczesne technologie wyznaczają trendy na rynku gospodarczym.  Wyścig technologiczny trwa a społeczeństwo musi odpowiedzieć na wszystkie dynamiczne zmiany jakie dzieją się wraz z rozwojem technologicznym. System oświaty wyszedł naprzeciw potrzebom i wprowadził do szkół informatykę, przedmiot, którego celem kształcenia jest rozwój umiejętności myślenia komput...

Raport z ewaluacji końcowej projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora”

Raport z ewaluacji końcowej projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora”

Szkoła podlega systematycznym zmianom, a co się z tym wiąże prowadzi szereg działań, które mają usprawnić proces dydaktyczny i dopasować go do zmieniającej się rzeczywistości.  Systematycznie dopasowuje metody i narzędzia pracy, indywidualizuje podejście do kształcenia i podnosi jakość procesu nauczania. Za procesem placówki stoi organ prowadzący oraz kadra zarządzająca i pedagogiczna, która reali...

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

Innowacje są elementem współczesności, jesteśmy na co dzień świadkami wyścigu technologicznego, który dotyczy różnych środowisk, w tym edukacyjnego. Prezentowana publikacja zawiera wiele inspiracji i pomysłów, które mają wspierać środowisko edukacyjne w dążeniu do rozwoju.  Niewątpliwie szkoła wymaga zmian, musi dopasować się do potrzeb rynku. Autorzy publikacji wskazują trendy w dydaktyce, sposób...

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

Wraz ze zmianami jakie niesie rozwój cyfryzacji zmieniają się narzędzia i metody pracy w edukacji. Szkoła wychodzi z tradycyjnych standardów i dopasowuje się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym poradniku skierowanym do szkół dokonano analizy środowiska uczenia się  w jakim funkcjonuje współczesny uczeń i wskazano kierunki rozwoju jakie musi obrać system oświaty aby spełnić w...

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskich

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, dynamicznie zmieniają gospodarkę, kształtują rynek pracy, wpływają na system oświaty i wskazują nowe trendy w dydaktyce. Publikowana prezentacja zawiera scenariusze i rekomendacje na rok 2030, które powinny ułatwić  procesy wdrażania innowacji i nabywania kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie technologii w codziennym życiu, pra...

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim report

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim report

Rozwój nowoczesnych technologii otworzył nowe możliwości w wielu obszarach społeczno-gospodarczych a dynamiczne wdrażanie innowacji technologicznych zmieniło rynek pracy i nauki. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się nieodzownym elementem procesu kształcenia a poziom umiejętności determinuje dziś jakość i sposób życia. W publikowanym raporcie omówiono wpływ innowacji na gospodarkę i polityki...

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Szkoła mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami, musi dopasować metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym materiale dokonano oceny potrzeb i oczekiwań związanych z dopasowaniem przestrzeni edukacyjnej do współczesnych wymagań oraz omówiono korzyści wynikające z adaptacji przestrzeni do nauki. Wskazano kluczowe problemy, z którymi borykają się szkoły i dyrektor...

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Innowacje są motorem napędowym wielu działań podejmowanych przez człowieka i wkraczają w kolejne obszary życia. Nie omijają również systemu oświaty, w którym sukcesywnie wprowadzają zmiany. Laboratorium Future Classroom Lab (FCL) w Brukseli zostało utworzone w 2012 roku przez European Schoolnet (EUN) i ma wspomagać nauczycieli i dyrektorów w działaniach umożliwiających reorganizację tradycyjnej pr...

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Rozwój kompetencji cyfrowych stal się w ostatnich latach priorytetowym zadaniem edukacji, warunkującym jakość życia i bycia ludzi oraz kształt i rozwój gospodarki. Publikowany raport „Poza horyzont - Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja