Biblioteka Cyfrowa

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskich

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, dynamicznie zmieniają gospodarkę, kształtują rynek pracy, wpływają na system oświaty i wskazują nowe trendy w dydaktyce. Publikowana prezentacja zawiera scenariusze i rekomendacje na rok 2030, które powinny ułatwić  procesy wdrażania innowacji i nabywania kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie technologii w codziennym życiu, pra...

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim report

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim report

Rozwój nowoczesnych technologii otworzył nowe możliwości w wielu obszarach społeczno-gospodarczych a dynamiczne wdrażanie innowacji technologicznych zmieniło rynek pracy i nauki. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się nieodzownym elementem procesu kształcenia a poziom umiejętności determinuje dziś jakość i sposób życia. W publikowanym raporcie omówiono wpływ innowacji na gospodarkę i polityki...

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Szkoła mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami, musi dopasować metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym materiale dokonano oceny potrzeb i oczekiwań związanych z dopasowaniem przestrzeni edukacyjnej do współczesnych wymagań oraz omówiono korzyści wynikające z adaptacji przestrzeni do nauki. Wskazano kluczowe problemy, z którymi borykają się szkoły i dyrektor...

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Innowacje są motorem napędowym wielu działań podejmowanych przez człowieka i wkraczają w kolejne obszary życia. Nie omijają również systemu oświaty, w którym sukcesywnie wprowadzają zmiany. Laboratorium Future Classroom Lab (FCL) w Brukseli zostało utworzone w 2012 roku przez European Schoolnet (EUN) i ma wspomagać nauczycieli i dyrektorów w działaniach umożliwiających reorganizację tradycyjnej pr...

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Rozwój kompetencji cyfrowych stal się w ostatnich latach priorytetowym zadaniem edukacji, warunkującym jakość życia i bycia ludzi oraz kształt i rozwój gospodarki. Publikowany raport „Poza horyzont - Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego...

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 sprawiła, że wiele aktywności musiało zostać przeniesionych do wirtualnej przestrzeni publicznej. Sytuacja ta postawiła dużą część społeczeństwa w trudnej sytuacji, ponieważ brak wiedzy i kompetencji cyfrowych ograniczył a w wielu przypadkach uniemożliwił sprawne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Fundacja Digital Polska wydała spe...

Innovation in Initial Teacher Education:  EVIDENCE FROM THE ITELab PROJECT

Innovation in Initial Teacher Education: EVIDENCE FROM THE ITELab PROJECT

Edukacja musi mierzyć się dziś z wieloma wyzwaniami, przed którymi stanęła nagle i niespodziewanie. Pandemia z jaką boryka się świat wymusiła wprowadzenie zmian, na które zarówno ludzie jak i instytucje nie były w pełni przygotowane.  Cyfryzacja wielu obszarów życia człowieka zmieniła sposób funkcjonowania i jakość życia tych, którzy nie potrafią nadążyć za zmianami. Zmiany w sposobie funkcjonowan...

Szkoła dla innowatora – rozszerzony opis projektu

Szkoła dla innowatora – rozszerzony opis projektu

Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt, który ma stanowić wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów, którzy realizują zadania związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań do tradycyjnego systemu edukacji. Opis projektu zawiera szczegółowe informacje dotyczące tego, do kogo kierowany jest program. Omówiono w nim zadania, jakie będą realizowane w trakcie jego trwania, oraz określono rolę dyrektoró...

Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieliporadnik, książka, opis dobrej praktyki

Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Oktawia Gorzeńska, Ewa Radanowicz

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zmiany zachodzą w życiu każdego z nas ciągle i systematycznie. Każdy etap życia jest naznaczony zmianami, duża część z nich wynika z potrzeby dopasowania się do sytuacji społeczno-gospodarczej.   Zmiany dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje człowiek, jednak ekspansja nowoczesnych technologii sprawiła, że szczególnie dotknęły systemu oświaty. Tradycyjne metody kształcenia są dziś...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja