Biblioteka Cyfrowa

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

Innowacje są elementem współczesności, jesteśmy na co dzień świadkami wyścigu technologicznego, który dotyczy różnych środowisk, w tym edukacyjnego. Prezentowana publikacja zawiera wiele inspiracji i pomysłów, które mają wspierać środowisko edukacyjne w dążeniu do rozwoju.  Niewątpliwie szkoła wymaga zmian, musi dopasować się do potrzeb rynku. Autorzy publikacji wskazują trendy w dydaktyce, sposób...

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

Wraz ze zmianami jakie niesie rozwój cyfryzacji zmieniają się narzędzia i metody pracy w edukacji. Szkoła wychodzi z tradycyjnych standardów i dopasowuje się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym poradniku skierowanym do szkół dokonano analizy środowiska uczenia się  w jakim funkcjonuje współczesny uczeń i wskazano kierunki rozwoju jakie musi obrać system oświaty aby spełnić w...

Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zmiany zachodzą w życiu każdego z nas ciągle i systematycznie. Każdy etap życia jest naznaczony zmianami, duża część z nich wynika z potrzeby dopasowania się do sytuacji społeczno-gospodarczej.   Zmiany dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje człowiek, jednak ekspansja nowoczesnych technologii sprawiła, że szczególnie dotknęły systemu oświaty. Tradycyjne metody kształcenia są dziś...

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji

Nowoczesne technologie stają się z każdym dniem coraz bardziej powszechne. Jeszcze kilka lat temu obce, niedostępne, dziś naturalnie wchodzą w świat użytkownika, wspomagając, ułatwiając i uatrakcyjniając wiele codziennych zajęć. Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku, wykorzystywanym w pracy, nauce, rozrywce a owoczesne technologie pełnią ważne funkcje w życiu każdego człowieka. Jedną z ...

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

W historii ludzkości pojawiały się wynalazki zmieniające istotnie warunki w jakich funkcjonuje człowiek. Taki przełom spowodowało na przykład pojawienie się maszyny parowej, elektryczności, samochodu, radia. Obecnie obserwujemy rewolucję wywołaną rozwojem Internetu. Z nowinki technologicznej stał się on narzędziem codziennego użytku. Dlatego, aby uniknąć wykluczenia, każdy człowiek powinien posiad...

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształceniaporadnik

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Ilona Marczak , Monika Talaga-Michalska , Katarzyna Skierska-Pięta

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, a stosowane w innych dziedzinach, takich jak np. edukacja wspomagają proces kształcenia. Tenże poradnik ma posłużyć jako kompendium wiedzy dla nauczycieli na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie uczenia i nauczania. Stosowa...

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiuprezentacja

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu

Rafał Czajkowski

Urząd Gminy Miasta Radomia

Wiele gmin i miast uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gmina Miasta Radomia realizuje wiele projektów, związanych tematycznie z cyfryzacją i informatyzacją. Jednym z nich jest przedstawiony w prezentacji, pt. „Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu”. Autorzy na wst...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja