Biblioteka Cyfrowa

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021

Publikowany raport zawiera wyniki badania pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży usług rozwojowych. Badania prowadzono od października 2020 r. do listopada 2021 r. Obrazują one trendy w branży, stan na dziś i kierunki rozwoju w branży usług rozwojowych. Badania pokazują aktualne zapotrzebowanie na kompetencje w tym zakresie i wpływ pandemii na sektor oraz wskazują na za...

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy ERASMUS+ i koordynowany przez francuski Centre International d’Études Pédagogiques. Ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. W publikacji zdefiniowano nauczanie międzyprzedmiotowe oraz przedstawiono wyniki badania sytuacyjnego prowadzonego w ramach projektu, które ob...

Wsparcie dla polityki państwa w obszarze wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Wsparcie dla polityki państwa w obszarze wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Żyjemy w świecie ciągłych zmian. Postęp technologiczny jest jednym z czynników determinujących taki stan. Narzędzia nowoczesnych technologii ułatwiają wykonywanie wielu czynności, wspomagają pracę, naukę, przynoszą rozrywkę. Posługiwanie się nimi wymaga umiejętności, które człowiek nabywa sukcesywnie wraz z wprowadzaniem nowoczesnych technologii na rynek. Tematyka kompetencji kluczowych we współcz...

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnychprezentacja

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych

Marlena Plebańska, Alek Tarkowski, Justyna Jasiewicz, Jarosław Lipszyc, Kamil Sijko, Agata Wacławik-Wejman, Włodzimierz Marciński, Anna Andraszek, Ewa Krupa, Tomasz Napiórkowski

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół ds. Kompetencji Cyfrowych

Nowoczesne technologie stopniowo, ale niezwykle sukcesywnie i skutecznie wkraczają w coraz większy obszar prywatno-społeczny człowieka, do niedawna zarezerwowany dla tradycyjnych form pozyskiwania i przekazu informacji, pracy i rozrywki. Niewątpliwie stanowią o możliwościach i umożliwiają otwarcie się na potrzeby współczesnej cywilizacji, jednak często wykorzystywane nieświadomie przez użytkownikó...

Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020.raport ekspercki

Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020.

Maciej M. Sysło

Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

Nowoczesne technologie odgrywają ważną rolę w sposobie funkcjonowania współczesnego człowieka, który umiejętnie posługując się cyfrowymi narzędziami ułatwia sobie różnego rodzaju zadania i prace, umożliwia szybką nieograniczoną odległością komunikację, uprzyjemnia czas przeznaczony na odpoczynek. Świadomość korzyści jakie wnoszą w codzienne życie nowoczesne technologie sprawiła, że coraz więcej ni...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja