Biblioteka Cyfrowa

Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

Proces cyfryzacji postępuje dynamicznie i rozszerza się na kolejne obszary gospodarki dlatego niezwykle ważnym elementem rozwoju jest kształcenie i doskonalenie kompetencji przyszłości, które umożliwią aktywny udział człowieka w procesie transformacji cyfrowej i budowaniu przemysłu 4.0. W publikacji dokonano analizy umiejętności, które nabierają szczególnego znaczenia w dobie zmian, zdefiniowano p...

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe

Cyfryzacja wprowadziła duże zmiany w gospodarkach i przemyśle. Stała się elementem wyznaczającym trendy technologiczne. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się nowe wyzwania środowiskowe. Konieczne stało się dopasowanie umiejętności ludzkich do potrzeb jakie wnosi dynamiczna ekspansja narzędzi cyfrowych w kolejne obszary życia. W publikacji omówiono kluczowe trendy pojawiające się wraz z cyfr...

Skills for industry curriculum guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe : final report

Skills for industry curriculum guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe : final report

Rewolucja cyfrowa wyznacza trendy na rynkach, dużym wyzwaniem jest wiec kształcenie kompetencji cyfrowych, które umożliwią współdziałanie człowieka z technologią w zmieniającym się cyfrowo świecie. Potrzeba wysoko wykwalifikowanych specjalistów produkcyjnych, którzy już dziś będą mogli rozwiązać problemy jutra. W publikacji omówiono najnowsze trendy technologiczne, wskazano kluczowe potrzeby w zak...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polskiraport ekspercki

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

Krzysztof Głomb

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030raport ekspercki

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030

Krzysztof Głomb

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Transformacja cyfrowa i globalizacja dotyka wielu dziedzin życia, tworzy powiazania i zależności, które dynamicznie zmieniają rynek. Dynamika zmian jakie niesie rewolucja cyfrowa i tempo procesu globalizacji kreuje potrzebę kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości, które umożliwią otwarcie się na zmiany. Studium obrazuje wyzwania z jakimi mierzy się współczesny świat, w którym technologi...

Hard Skills, Soft Skills In INDUSTRY 4.0

Hard Skills, Soft Skills In INDUSTRY 4.0

Świat zmienia się nieustanne a pojawienie się nowoczesnych technologii sprawiło, że zmieniła się zasadniczo dynamika tych zmian. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka tempo procesu rozwoju społeczno-gospodarczego stało się coraz szybsze. Autor prezentacji pokazał proces ewolucji jaki zachodził na przestrzeni lat, wskazał kolejne etapy rewolucji przemysłowej i omówił pozytywne i ...

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Współczesna gospodarka podąża za trendami jakie kreują nowoczesne technologie. Przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na zmiany jakie zachodzą na rynku i dopasowywać się do nich. Jak wynika z prowadzonych w tej dziedzinie badań, ekspansja technologii otwiera wiele możliwości ale niesie też wiele wyzwań. W publikacji omówiono koncepcję Przemysłu 4.0 i dokonano przeglądu literatury skierowanej do se...

Key competencies for Industry 4.0

Key competencies for Industry 4.0

Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym, na który wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest postęp technologiczny, który wprowadza zmiany. Systematycznie pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji, które sprostają wymaganiom zmieniającego się rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności rodzi potrzeby zmian na stanowiskach pracy. W publikacji podjęto pró...

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Rewolucja przemysłowa lub Przemysł 4.0 to nowe pojęcia, które pojawiły się wraz z ekspansją technologii cyfrowych. Nowoczesne technologie i najnowsze techniki usprawniają procesy produkcji i wspomagają gospodarkę zmniejszając koszty pracy i zwiększając jej wydajność. Nowoczesne technologie cyfrowe wkraczają z impetem do sektora przemysłu zmieniając jego charakter. Australijski  Komitet ds. Przemys...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja