Biblioteka Cyfrowa

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

Umiejętności cyfrowe odgrywają we współczesnym świecie duża rolę. Determinują sposób życia i funkcjonowania społeczeństwa, wpływają na sytuację gospodarczą kraju i umożliwiają pełne korzystanie z potencjału jaki ekspansja technologii ze sobą niesie. Brak umiejętności kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie zdecydowanie obniża jakość i standard życia człowieka. W publikacji dokonano oceny st...

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej

Cyfrowe technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości. Towarzyszą człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych, współtworząc środowisko w jakim funkcjonuje. Kształcenie podnoszenie i doskonalenie kompetencji związanych ze świadomym, refleksyjnym wykorzystaniem technologii w codziennym życiu jest priorytetem współczesnej edukacji. W publikacji dokonano prezentacji projektu realizowanego w...

eLearning Papers  Nr 12 ▪ luty 2009

eLearning Papers Nr 12 ▪ luty 2009

W prezentowanym numerze czasopisma eLearning Papers zawarte zostały artykuły podejmujące tematykę alfabetyzacji cyfrowej w czasach dynamicznych zmian i ekspansji nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka. W pierwszej publikacji przedstawiono trzypoziomowy model cyfrowej alfabetyzacji, określono jej rolę i związek z edukacją osób starszych, przed którymi stoi wiele wyzwań i barier związa...

Kompetencje cyfrowe w przestrzeni publicznej – perspektywa petenta i urzędnika

Kompetencje cyfrowe w przestrzeni publicznej – perspektywa petenta i urzędnika

Rozwój kompetencji cyfrowych jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważny, z uwagi na dynamikę z jaką nowoczesne technologie wdrażane są w  przestrzeń publiczną współczesnego człowieka. W prezentacji wskazano kompetencje główne niezbędne dziś człowiekowi, umożliwiające aktywne uczestnictwo w sektorze publicznym. Umiejętności cyfrowe determinują sposób funkcjonowania i wpływają na jakość życia. Autor...

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Współczesne społeczeństwo to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne. Rozwój nowoczesnych technologii ułatwił wykonywanie wielu podejmowanych codziennie czynności. Wraz z ekspansją nowych mediów wzrosło zapotrzebowanie na podnoszenie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Głównym celem prezentowanej publikacji jest wskazanie konieczności podejmowania działań edukacyjnych s...

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?

Kompetencje cyfrowe determinują współcześnie jakość życia człowieka i sposób jego funkcjonowania w społeczeństwie. Umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii stały się jednymi z bardziej pożądanych w wielu obszarach aktywności człowieka. W publikacji przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych przez EUROSTAT, czyli europejski urząd statystyczny, podane do wiadomości pub...

Kompetencje cyfrowe Polaków

Kompetencje cyfrowe Polaków

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z ważniejszych umiejętności, determinujących świadome, celowe, bezpieczne i refleksyjne uczestnictwo w życiu społecznym, realizowanym po części w wirtualnej rzeczywistości. Autorka prezentacji definiuje pojęcie kompetencji, wskazuje ich charakter oraz główne determinanty. Przytacza badania wskazujące poziom kompetencji cyfrowych Polaków, wskazuje główne bariery,...

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK jest jednym z kluczowych zadań współczesnej edukacji. Działania skierowane na podnoszenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dotyczą wielu obszarów działalności człowieka. Zarówno w pracy, nauce, rozrywce ekspansja cyfrowych technologii znaczy swoją obecność. Edukacja jest jednym z bardziej znaczących obszarów, w których ewolucja...

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Nowoczesne technologie wykorzystywane są dziś powszechnie na wielu płaszczyznach działań człowieka. Umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi są współcześnie jednymi z najbardziej pożądanych. Nie tylko pracownicy zobligowani są do podnoszenia kwalifikacji w zakresie TIK. Współcześnie każdy człowiek świadomy korzyści wynikających ze sprawnego posługiwania się nowoczesnymi techn...

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mo

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mo

Współczesne dzieci nie znają świata bez technologii. Każde nowoczesne urządzenie traktują jako naturalny element otaczającej ich rzeczywistości. Wchodzą w cyfrowy świat zanim jeszcze opanują umiejętność chodzenia czy mówienia. Otoczone nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi szybko opanowują umiejętności związane z ich obsługą. Dziś nikogo nie dziwi małe dziecko bawiące się telefonem komórkowym, wpatr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja