Biblioteka Cyfrowa

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Cyfryzacja niemal wszystkich obszarów życia każdego z nas zmienia zasadniczo podejście do codziennych obowiązków. Dynamika zmian jest duża i obserwujemy ją na każdym kroku, nadaje tempo  naszemu życiu i wymusza nabywanie kompetencji umożliwiających szybką adaptację do zmian. Technologie komunikacyjno –informacyjne stały się integralną częścią codzienności a potrzeba kształcenia i doskonalenia umie...

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacjiartykuł naukowy

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji

Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Współczesna szkoła zmaga się dziś z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nią zmieniająca się rzeczywistość. Musi dopasować metody i formy pracy do oczekiwań społeczeństwa informacyjnego i przygotować młodych wchodzących w życie ludzi do życia w świecie dynamicznych zmian. W publikacji przedstawiono wizję szkoły jako środowiska dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i nauczycieli. Autorzy po...

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z an...

21st-Century digital skills instrument aimed at working professionals: Conceptual development and empirical validation

21st-Century digital skills instrument aimed at working professionals: Conceptual development and empirical validation

Współczesna gospodarka zmienia za pośrednictwem nowoczesnych technologii swój charakter. Narzędzia cyfrowe podnoszą jakość pracy a pracownicy doskonalą kompetencje TIK aby móc dostosować poziom swoich umiejętności do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szybkie zmiany technologiczne narzucają tempo w jakim człowiek musi podnosić i doskonalić kompetencje cyfrowe aby dostosować się do zmian i sp...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Szkoła umiejętności XXI wieku

Szkoła umiejętności XXI wieku

Kompetencją niezwykle ważną w XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Termin „umiejętności XXI wieku" odnosi się do szerokiego zestawu wiedzy, umiejętności, nawyków pracy i cech charakteru, które zdaniem nauczycieli, reformatorów szkolnych, profesorów uczelni wyższych, pracodawców i innych osób, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w dzisiejszym świecie. Mówiąc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja