Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniuartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Tomasz Książek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kompetencje cyfrowe warunkują dziś sprawne i aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Szum medialny, zalew informacyjny i szeroki dostęp do informacji rodzi konieczność kształtowania umiejętności filtrowania i oceny treści oraz rzetelnej weryfikacji wiarygodności przekazu. Autorzy publikacji poddali analizie kompetencje cyfrowe studentów zdobywających wiedzę i umiejętności na Uniwersyteci...

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Postęp w dziedzinie technologii cyfrowych sprawił, że człowiek na każdym etapie życia zmuszony jest do dopasowania się do oczekiwań środowiska w jakim funkcjonuje i zdobywania umiejętności umożliwiających sprawne i aktywne funkcjonowanie w nim. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami podstawowymi, które potrzebne są na co dzień. Największą grupą, która wpisuje się w nurt pogoni za umiejętności...

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kompetencje cyfrowe są jednymi z kluczowych w dzisiejszym świecie. Determinują jakość życia, od ich poziomu zależy sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś jednym z kluczowych zadań edukacji w kulturze informacyjnej. W publikacji zdefiniowano pojęcie informacji i społeczeństwa informacyjnego i określono kompetencje niezbędne do ...

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Umiejętności w zakresie korzystania z cyfrowych technologii determinują współcześnie jakość i poziom życia człowieka. Dynamika zmian jakie zachodzą w społeczeństwie za pośrednictwem nowoczesnych technologii przyczyniła się do konieczności kształtowania, rozwijania i doskonalenia kompetencji, które umożliwiają dopasowanie się do rynku i wymogów cyfrowej rzeczywistości. Autorki publikacji charaktery...

Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013

Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013

Kompetencje komputerowe i informacyjne są jednymi z kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie. Współczesne dzieci przebywają w świecie mediów od wczesnych dziecięcych, poznając jego tajniki naturalnie poprzez doświadczenie. Radzą sobie z nowoczesnymi technologiami zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. W przygotowanym materiale przedstawiono wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Ko...

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życieopis dobrej praktyki

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Jesús Lau

Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej

Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa informacyjnego. Współcześnie Informacja stała się kluczowym zasobem dla światowej gospodarki oraz zasadniczym komponentem edukacji. Stanowi istotny element zmian dokonujących się w technologii i nauce. Umiejętność jej zdobywania i wykorzystania stała się celem edukacji w tym edukacji przez całe życie,...

Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013raport z badań

Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013

Maciej M. Sysło, Justyna Jasiewicz, Kamil Sijko, Krzysztof Biedrzycki, Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński , Piotr Rycielski, Ludmiła Rycielska

Instytut Badań Edukacyjnych

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest jednym z głównych zadań współczesnej edukacji. Rozwój technologii trwa nieprzerwanie, a nowoczesne narzędzia wprowadzane na rynek ułatwiają wiele podejmowanych w codziennym życiu czynności, dlatego coraz chętniej wykorzystywane są w już nie tylko przez wychowane w środowisku cyfrowym dzieci i młodzież ale również nauczycieli, którzy z racji n...

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Nowoczesne technologie zajmują współcześnie znaczące miejsce w procesie kształcenia na każdym jego etapie. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne mają za zadanie uatrakcyjniać przekaz, wspomagać zarówno nauczanie jak i uczenie się. Bogata oferta kierowana w stronę placówek oświatowych daje możliwość wyboru narzędzi i dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań instytucji edukacyjnych. Publikacja przedstawia fr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja