Biblioteka Cyfrowa

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Kształcenie na odległość stało się faktem, z którym mierzą się wszyscy, którzy biorą udział w procesie dydaktycznym. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród czterech grup badawczych, czyli kadry pedagogicznej, dyrektorów, uczniów i rodziców. Pokazuje jak postrzegana jest edukacja zdalna, jak kształtują się kompetencje badanych umożliwiające realizację zadań szkoły online i kieru...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatycznereferat, materiały konferencyjne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Maciej M. Sysło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Generation Z's Teachers and their  Digital Skills

Generation Z's Teachers and their Digital Skills

Rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wymusił na człowieku konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Sytuacja ta sprawiła, że współczesna edukacja stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Musi dostosować narzędzia i metody kształcenia do oczekiwań społeczeństwa. Panaceum miały być reformy szkolne, które przygotować miały placówki oświatowe na szeroko idące...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pile

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pile

Przed współczesną pedagogiką stoi wiele wyzwań. Tradycyjny system edukacji podlega procesowi systematycznego dostosowywania form, metod i treści do wymagań jakie stawia ekspansja cyfrowych technologii w wiele obszarów życia człowieka. Jednymi z kluczowych kompetencji stały się kompetencje cyfrowe, które ułatwiają a niejednokrotnie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu i sprawne wykonywanie wiel...

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnejartykuł naukowy

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej

Tomasz Kupidura

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

Technologie cyfrowe są dziś powszechnie wykorzystywane, coraz częściej współczesny człowiek nie potrafi wyobrazić sobie bez nich życia. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych, jakie posiąść musi człowiek, aby sprawnie funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Pomimo, iż ekspansja cyfrowych technologii wymusza konieczność dostosowywania się do zmian, wciąż jednak wielu Pola...

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Jadwiga Bakonyi

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Nowoczesne technologie wykorzystywane są dziś powszechnie na wielu płaszczyznach działań człowieka. Umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi są współcześnie jednymi z najbardziej pożądanych. Nie tylko pracownicy zobligowani są do podnoszenia kwalifikacji w zakresie TIK. Współcześnie każdy człowiek świadomy korzyści wynikających ze sprawnego posługiwania się nowoczesnymi techn...

Zapotrzebowanie społeczości regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych

Zapotrzebowanie społeczości regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych

Zapotrzebowanie na edukację w zakresie IT jest związane z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i wymogami rynków pracy. Dotyczy ludzi zarówno młodych, wchodzących na rynek pracy, jak i tych z już ugruntowanym stażem, przed którymi stoi konieczność dostosowania się do wymogów jakie stawia przed nimi zmieniająca się sytuacja gospodarcza. W artykule dokonano analizy zapotrzebowania na region...

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016artykuł naukowy

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Mirosław Wobalis

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój technik informatycznych oraz ich ekspansja w coraz to nowe dziedziny naszego życia powoduje, że kompetencje cyfrowe wymagane są nie tylko od osób związanych z branżą szeroko pojmowanej informatyki i branż pokrewnych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na grupie studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz...

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Urszula Ordon, Karazyna Serwatko

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dynamika z jaką nowoczesne technologie przenikają w niemal wszystkie dziedziny życia, podnosi wymagania związane z tempem przystosowywania się do zmian, które następują. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości, łatwo i szybko oswajają się z wszelkimi nowinkami w tej dziedzinie. Zdecydowanie trudniej przychodzi to dorosłym, wychowanych, przed epoką cyfrową. Możn...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja