Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

System oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i dopasowuje program kształcenia i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Współcześnie niezwykle ważne jest kształcenie kompetencji przyszłości, które umożliwią aktywne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. W publikacji dokonano analizy poziomu umiejętności cyfrowych studentów, kształcących się na kierunkach pedagogi...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.opis dobrej praktyki

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Tomasz Greczyło, Michał Rostworowski

Instytut Badań Edukacyjnych

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Korzystanie z narzędzi technologii cyfrowych jest dziś zjawiskiem powszechnym. Technologie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, stały się niemal nieodzownym elementem codzienności. Publikowana książka jest podsumowaniem wniosków z drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności komputerowych i informacyjnych, które miało na celu ustalenie czy i jak szkoły reagują na potrzebę z...

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

Umiejętności cyfrowe stały się w ostatnich latach umiejętnościami kluczowymi. Kształcenie, podnoszenie i systematyczne doskonalenie umiejętności związanych w korzystaniem z technologii w codziennym życiu stało się priorytetowym wyzwaniem edukacji. Od wczesnego dzieciństwa do późnego wieku poprodukcyjnego człowiek stoi przed koniecznością dopasowania umiejętności do oczekiwań społeczno-gospodarczyc...

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym. Automatyzacja wielu procesów przemysłowych zmienia potrzeby pracodawców, a konieczność dopasowania umiejętności do potrzeb rynku  rewiduje oczekiwania pracowników. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą wraz z rozwojem technologii na rynku pracy i wskazano trendy, które pojawiają się w edukacji w związku z...

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacjiartykuł naukowy

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji

Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Współczesna szkoła zmaga się dziś z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nią zmieniająca się rzeczywistość. Musi dopasować metody i formy pracy do oczekiwań społeczeństwa informacyjnego i przygotować młodych wchodzących w życie ludzi do życia w świecie dynamicznych zmian. W publikacji przedstawiono wizję szkoły jako środowiska dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i nauczycieli. Autorzy po...

SFIA 7 The complete reference

SFIA 7 The complete reference

W dobie dynamicznej ekspansji nowoczesnej technologii kompetencje cyfrowe są jednymi z kluczowych, które pozwalają na bezpieczne, świadome i krytyczne korzystanie z szerokiego spektrum technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji i komunikację oraz podejmowanie wielu działań i rozwiązywanie problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości...

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Report

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Report

Umiejętności są jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o wyborze pracownika. We współczesnym zcyfryzowanym świecie, coraz częściej poszukiwani są specjaliści branży IT. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi a polityka państwa powinna zmierzać, zgodnie z trendami na rynku pracy do wspierania działań na rzecz ich rozwoju.  W niniejszym raporcie okresowym przedstawiono opis akt...

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Rozwój technologii sprawił, że zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania człowieka. Kompetencje do niedawna uważane za kluczowe zostały zastąpione nowymi, związanymi bezpośrednio z ekspansją technologii informacyjno-komunikacyjnej w codzienne życie. Rozwój technologii sprawił, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym a nabywanie umiejętności cyfrowych staje się potrzebą priorytetową. Postępu...

Future Work Skills 2020

Future Work Skills 2020

Współczesna gospodarka kształtowana jest przez dynamiczny postęp technologiczny.  Globalna komunikacja, inteligentne maszyny i nowe media to tylko niektóre z czynników, które determinują sposób i jakość życia człowieka oraz wpływają na funkcjonowanie gospodarki kraju. Ekspansja technologii zmieniła sposób myślenia o pracy i nauce a kompetencje cyfrowe  stały się umiejętnościami nadrzędnymi w zmien...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja