Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnymartykuł naukowy

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Marzena Janta

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci

Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci

Żyjemy w globalnym świecie, w którym technologie determinują sposób życia i bycia. Zachłyśnięci możliwościami jakie otwiera przed nami internet poddajemy się trendom i rzucamy w wir informacji,  która zalewa nas z każdej strony poprzez środki komunikacji i nowe media. Często ilość komunikatów wyłącza w nas zdolność ich oceny i wartościowania. Analitycy Pracowni Badań Społecznych NASK, obserwatorzy...

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Gry są jedną z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży czy osób starszych. Przez lata ta forma spędzania wolnego czasu i oderwania się od codziennych obowiązków zyskiwała na popularności. Dziś zmienił się model gier. Tradycyjne zostały zastąpione nowoczesnym, którym charakter nadaje postęp technologiczny. W publikacji poruszono kwestie związane z wykor...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w

Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w

Dzieci w wieku przedszkolnym są aktywne i ciekawe świata. To cechy , które należy wykorzystać w procesie kształtowania jego pierwszych doświadczeń edukacyjnych na etapie przedszkola. Do niedawna aktywność dziecka w wieku przedszkolnym kojarzyła się z zabawą na podwórku, jazdą na rowerze czy grą w piłką. Współczesny świat zmienił się,  współtworzą go technologie, uczestnicząc w codziennym życiu dzi...

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka, uczestniczą w codziennie podejmowanych działaniach, towarzyszą w pracy, nauce, rozrywce. Młodzi urodzeni w epoce cyfrowej umiejętności związane z wykorzystanie narzędzi cyfrowych nabywają naturalnie, korzystając z nich niemal od urodzenia. W zdecydowanie gorszym położeniu jest pokolenie dojrzałe, które uczy si...

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Kompetencje medialne są dziś w dobie otwartego dostępu do nowoczesnych technologii kompetencjami głównymi, których nabywanie, kształcenie i doskonalenie jest elementem warunkującym aktywne uczestnictwo w życiu. W publikacji zdefiniowano pojęcie kompetencji medialnych, podjęto rozważania na temat modelu i katalogu kompetencji medialnych, określono kluczowe problemy wynikające z braku umiejętności w...

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacjefragment książki

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Dominik Batorski, Paweł Kubicki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Komitet do spraw UNESCO

Współczesne społeczeństwo to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne. Rozwój nowoczesnych technologii ułatwił wykonywanie wielu podejmowanych codziennie czynności. Wraz z ekspansją nowych mediów wzrosło zapotrzebowanie na podnoszenie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Głównym celem prezentowanej publikacji jest wskazanie konieczności podejmowania działań edukacyjnych s...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja