Biblioteka Cyfrowa

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

Kształcenie i ciągłe doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś dla nauczycieli oczywistą koniecznością. Każdy z pedagogów chcący aktywnie funkcjonować w środowisku musi podnosić kwalifikacje i dopasowywać umiejętności do rzeczywistych potrzeb szkoły i uczniów. Zmiany w systemie oświaty nie dotykają jednak tylko kadry, dotyczą również organizacji, szkoła musi bowiem przygotować nie tylko ludzi ...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Współczesna edukacja poddaje się trendom cywilizacyjnym i dopasowuje program nauczania do potrzeb uczniów, którzy przygotowują się do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wdrożyło program „Cyfrowa Szkoła” , który miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Raport przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego pokazuje, w jakim zakresie rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” zrealizował swoje zadania i założenia. W materiale dokonano c...

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK jest jednym z kluczowych zadań współczesnej edukacji. Działania skierowane na podnoszenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dotyczą wielu obszarów działalności człowieka. Zarówno w pracy, nauce, rozrywce ekspansja cyfrowych technologii znaczy swoją obecność. Edukacja jest jednym z bardziej znaczących obszarów, w których ewolucja...

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Niezwykle ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie Polaków do życia we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wdraża programy mające upowszechnić w szkołach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Jednym z nich jest rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Publikowany materiał zawiera przygotowane przez Mini...

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli– kierunek zmianartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli– kierunek zmian

Goretta Siadak

Fundacja Pro Scientia Publica

Postęp technologiczny nakłada na człowieka obowiązek wpisania się w ramy wymagań współczesnej cywilizacji. Prezentowany materiał przedstawia zagadnienia dotyczące kompetencji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości. Celem artykułu jest prezentacja zagadnień związanych z kompetencjami cyfrowymi i zmian jakie zachodzą w tej dziedzinie. W pierwszej części artykułu przedst...

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmianartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian

Goretta Siadak

Ogrody Nauk i Sztuk

„Ogrody Nauk i Sztuk” to – jak określają je redaktorzy – czasopismo internetowe przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych. W roczniku 2016 znajdziemy publikację Goretty Siadak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy traktującą o zagadnieniu kompetencji cyfrowych. W pierwszej części artykułu autorka zajm...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja