Biblioteka Cyfrowa

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie / 2021

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie / 2021

Internet to źródło wiedzy i informacji, do którego dostęp ma coraz szersze grono użytkowników. Korzystają z niego osoby w każdym wieku. Publikowany przewodnik ma pokazać seniorom jak bogate źródło informacji stanowi internet, jakie możliwości oferuje oraz jak mogą nauczyć się korzystania z niego na co dzień. Opisano w nim jak korzystać z urządzeń cyfrowych umożliwiających dostęp do internetu oraz ...

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

Edukacja pod lupą. Czy komputery w szkole przynoszą korzyści?raport ekspercki

Edukacja pod lupą. Czy komputery w szkole przynoszą korzyści?

Fundacja Naukowa Evidence Institute

Fundacja Naukowa Evidence Institute

System oświaty zmienił się na przestrzeni ostatnich lat zasadniczo za przyczyną dynamicznej ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Komputer podłączony do Internetu wprowadził nowe trendy w sposobie zdobywania i przekazywania wiedzy oraz umiejętności. Wraz z rozwojem technologii zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności. Kluczowym stało się podnoszenie i doskonalenie kompetencji cyfro...

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Korzystanie z narzędzi technologii cyfrowych jest dziś zjawiskiem powszechnym. Technologie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, stały się niemal nieodzownym elementem codzienności. Publikowana książka jest podsumowaniem wniosków z drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności komputerowych i informacyjnych, które miało na celu ustalenie czy i jak szkoły reagują na potrzebę z...

Students, Computers and Learning. Making the Connection

Students, Computers and Learning. Making the Connection

Technologie cyfrowe są dla współczesnego człowieka elementem rzeczywistości. Obcujemy z narzędziami cyfrowymi na co dzień, a inicjacja człowieka z technologią zaczyna się na coraz wcześniejszym etapie życia. W publikowanym raporcie dokonano analizy różnic w dostępie do narzędzi ICT i możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Zdefiniowano pojęcie „przepaści cyfrowej” oraz omówiono problematy...

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecieksiążka, broszura

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Paweł Czapliński, Iwona Ławniczak-Iwanowska, Katarzyna Sopolińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych determinuje sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw a umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, które każdy chcący aktywnie uczestniczyć w życiu człowiek powinien kształcić i rozwijać.  Prezentowany materiał  opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne k...

Zespół sprawnego reagowania cz.1

Zespół sprawnego reagowania cz.1

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Dynamiczne zmiany jakie niesie postęp technologiczny wprowadziły modyfikacje w wielu obszarach życia człowieka. Zmiany nie ominęły systemy oświaty, który do nie dawna funkcjonował według sztywnych, tradycyjnych zasad.  Edukacja informatyczna znalazła swoje miejsce w podstawie programowej nauczania już na wczesnym etapie szkolnym i kształci w młodych użytkownikach technologii kompetencje w zakresie...

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.raport ekspercki

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wydział Informatyzacji

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu społecznym, w społeczeństwie informacyjnym. Zadania realizuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści nauczania oraz umiejętności jakie opanować musi uczeń na poszczególnych etapach edukacji. W dobie zmian i ekspansji technologii w codzienne życie człowieka edukacja informatyczna...

Podróże ze Scottiem

Podróże ze Scottiem

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Podróże ze Scottiem to projekt edukacyjny, który ma na celu stymulowanie uczniów do kreatywnego myślenia, doskonalenie i rozwój kompetencji cyfrowych, doskonalenie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w grupie, popularyzowanie zagadnień związanych z energią i wzbudzenie fascynacji nauką. W materiale dokonano szczegółowego opisu projektu oraz określono c...

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Edukacja informatyczna rozpoczyna się już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. To istotny element procesu nauczania, który kształci w młodych umysłach umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię i intuicję algorytmiczną, uczy rozwiazywania problemów i pracy w grupie. Prezentowany scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o podstawę programową obrazuje przebieg zajęć prowadz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja