Biblioteka Cyfrowa

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport z I edycji badań

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport z I edycji badań

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa stoi przed wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na jej funkcjonowanie. W dobie dynamicznych przemian związanych z cyfryzacją kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek zmieniają się czynniki kształtujące branżę. W publikowanym raporcie przedstawiono sytuację polskiej branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa w kontekście globalnych zmian techno...

W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej?

W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej?

Wirus SARS-CoV-2 wprowadził duże zmiany w sposobie funkcjonowania państw i społeczeństw. Pandemia wymusiła wprowadzenie izolacji, która na długie miesiące zamknęła ludzi w domach, zmieniła sposób komunikacji i wpłynęła na relacje międzyludzkie. Zmienił się sposób pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Autor publikacji dokonał analizy zmian jakie wiążą się z sytuacją pandemiczną, ocenie poddał wpł...

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sector

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sector

Kształcenie kompetencji cyfrowych jest jednym z elementów edukacji, na który szkoły kładą duży nacisk. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 zmienił się sposób kształcenia i poziom umiejętności cyfrowych zaczął odgrywać znaczącą rolę. W publikowanym raporcie zawarto opinie i poglądy ekspertów na temat poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wskazano w nim najistotniejsze problemy z jakimi boryka...

Relationship between 21st Century Skills and Executives and Managers Professional Performance

Relationship between 21st Century Skills and Executives and Managers Professional Performance

Codzienne życie człowieka zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem technologii i ekspansją nowoczesnych narzędzi. Kształcenie kompetencji XXI wieku jest dziś nie tyle potrzebą co koniecznością, która determinuje poziom i jakość życia. Każdy komu zależy na rozwoju dokłada wszelkich starań aby nie pozostać w tyle i dopasowywać się na bieżąco do potrzeb rynku pracy. W publikacji dokonano przeglądu lit...

Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami

Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami

Nowoczesne technologie są dziś elementem codziennego życia. Towarzyszą pracy, nauce i rozrywce.  Są dostępne dla szerokiej grupy odbiorców, która systematyczne rośnie. Z każdym miesiącem obniża się również wiek inicjacji człowieka z technologią. Dziś dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić mają za pośrednictwem rodziców dostęp do narzędzi cyfrowych, których obsługi uczą się przez zabawę. Trudno s...

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Transformacja cyfrowa jest nieodłącznym elementem rozwoju współczesnych społeczeństw i gospodarek krajów rozwijających się. Doświadczamy systematycznych zmian jakie niesie postęp technologiczny i jesteśmy świadkami rewolucji jaka za jego przyczyną się dzieje. W publikacji dokonano analizy trendów panujących dziś w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości na podstawie literatury i przeglądu programó...

eTwinning dziś

eTwinning dziś

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. W dobie globalizacji i łatwego dostępu do narzędzi cyfrowych przedefiniowane zostały pojęcia czasu i odległości, zmienił się również sposób komunikacji. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi zarówno pracę jak i naukę. eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, skierowana za...

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Rozwój technologii wywiera wpływ na sposób funkcjonowania krajów i ich gospodarki. Jest uznawany za podwalinę wzrostu gospodarczego i czynnik determinujący rozwój. Globalizacja sprawiła, że ekspansja technologii ma niemal nieograniczony zakres. Postęp technologiczny choć w różnym stopniu i z różnym natężeniem znaczy piętno w każdym  zakątku świata. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodz...

Research report: UK The road to digital learning

Research report: UK The road to digital learning

Nowoczesne technologie uczestniczą w życiu człowieka od wczesnych dziecięcych lat. Służą rozrywce, wspomagają pracę, aktywizują do podejmowania różnego rodzaju aktywności, ułatwiają zdobycie informacji i załatwienie wielu codziennych spraw w krótszym czasie i z mniejszym nakładem sił. Ich zalety dostrzec można w niemal wszystkich dziedzinach życia  człowieka. Kształtowanie umiejętności posługiwani...

Teaching in a Digital Environment (TIDE): Defining and measuring teachers' capacity to develop students' digital information and communication skills

Teaching in a Digital Environment (TIDE): Defining and measuring teachers' capacity to develop students' digital information and communication skills

Nauczyciele stoją współcześnie przed trudnym wyzwaniem. Musza zorganizować środowisko nauczania i uczenia tak, żeby młodzi ludzie kształtowani przez środowisko cyfrowe podjęli działania umożliwiające zdobywanie i przyswajanie wiedzy i informacji. Współczesnemu uczniowi nie wystarczy tradycyjna literatura, za pośrednictwem której zdobędzie konieczne informacje. Potrzebuje narzędzi dodatkowych, dost...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja