Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje  cyfrowe  w instytucjach kultury

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Wraz z rozwojem technologii i dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi w codzienne życie człowieka kompetencje cyfrowe stały się jednymi z kluczowych umiejętności, które determinują jakość i poziom życia. Są elementem edukacji, która coraz częściej wychodzi poza mury tradycyjnej szkoły i jest realizowana poprzez całe życie. W publikacji dokonano analizy kompetencji cyfrowych w kontekście możliwo...

Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry Użytkowników komputerowej . Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie

Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry Użytkowników komputerowej . Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie

Gry wideo są współcześnie istotnym elementem kultury i gospodarki. Wraz z rozwojem technologii branża gier wideo rozrasta się i rośnie grono fanów-użytkowników. Coraz młodsza część pokolenia sięga po taką formę rozrywki i poświęca jej dużą część czasu. W publikacji dokonano analizy problematyki związanej z rolą gier wideo w codziennym życiu człowieka i poruszono zagadnienia dotyczące socjalizacji ...

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji

Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji

Współczesna szkoła zmaga się dziś z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nią zmieniająca się rzeczywistość. Musi dopasować metody i formy pracy do oczekiwań społeczeństwa informacyjnego i przygotować młodych wchodzących w życie ludzi do życia w świecie dynamicznych zmian. W publikacji przedstawiono wizję szkoły jako środowiska dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i nauczycieli. Autorzy po...

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Socio-cultural factors influencing Gender Differences in ICT adoption in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria

Rozwój technologii wywiera wpływ na sposób funkcjonowania krajów i ich gospodarki. Jest uznawany za podwalinę wzrostu gospodarczego i czynnik determinujący rozwój. Globalizacja sprawiła, że ekspansja technologii ma niemal nieograniczony zakres. Postęp technologiczny choć w różnym stopniu i z różnym natężeniem znaczy piętno w każdym  zakątku świata. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodz...

Bridging the digital divide in the G20: skills for the new age

Bridging the digital divide in the G20: skills for the new age

Technologie cyfrowe na stale wpisały się w ramy społeczno - gospodarcze i przyczyniają się do rozwoju państw i społeczeństw. Pobudzają gospodarkę, tworzą nowe rynki i aktywizują ludzi do podejmowania działań umożliwiających dopasowanie umiejętności do aktualnych potrzeb. Duża część społeczeństwa na co dzień doświadcza ekspansji technologii i ma świadomość dotyczącą konieczności dostosowywania się ...

Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka

Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka

Wykorzystanie technologii w codziennym życiu stało się umiejętnością kluczową. Postęp w dziedzinie  technologii cyfrowych przyspiesza i obejmuje coraz szersze obszary aktywności człowieka. Dziś już chyba nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego czy komputera podłączonego do sieci. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak rzeczywiście kształtują się kompetencje użytkowników...

Cyfrowe (nie)kompetencje. Nowe technologie w służbie „ja”

Cyfrowe (nie)kompetencje. Nowe technologie w służbie „ja”

Czasopismo naukowe „Kultura popularna”, to kwartalnik, na łamach którego zainteresowani znajdą wiele ciekawych materiałów z różnych obszarów dotyczących kultury masowej i zjawisk związanych z popularyzacją nowoczesnych technologii coraz bardziej bliskich współczesnemu człowiekowi. W prezentowanym artykule autor przybliża zagadnienia związane z nabywaniem kompetencji cyfrowych, zwraca uwagę na rolą...

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Umiejętności w zakresie korzystania z cyfrowych technologii determinują współcześnie jakość i poziom życia człowieka. Dynamika zmian jakie zachodzą w społeczeństwie za pośrednictwem nowoczesnych technologii przyczyniła się do konieczności kształtowania, rozwijania i doskonalenia kompetencji, które umożliwiają dopasowanie się do rynku i wymogów cyfrowej rzeczywistości. Autorki publikacji charaktery...

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka, uczestniczą w codziennie podejmowanych działaniach, towarzyszą w pracy, nauce, rozrywce. Młodzi urodzeni w epoce cyfrowej umiejętności związane z wykorzystanie narzędzi cyfrowych nabywają naturalnie, korzystając z nich niemal od urodzenia. W zdecydowanie gorszym położeniu jest pokolenie dojrzałe, które uczy si...

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Kompetencje medialne są dziś w dobie otwartego dostępu do nowoczesnych technologii kompetencjami głównymi, których nabywanie, kształcenie i doskonalenie jest elementem warunkującym aktywne uczestnictwo w życiu. W publikacji zdefiniowano pojęcie kompetencji medialnych, podjęto rozważania na temat modelu i katalogu kompetencji medialnych, określono kluczowe problemy wynikające z braku umiejętności w...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja