Biblioteka Cyfrowa

Kwartalnik ZSK 3/2022numer czasopisma

Kwartalnik ZSK 3/2022

Urszula Szulc (red.), Tomek Orszulak (red.)

Instytut Badań Edukacyjnych

W trzecim numerze kwartalnika ZSK autorzy kolejnych artykułów poruszają zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Kolejne publikacje pokazują nowe wymiary przedsiębiorczości i wskazują możliwości jakie niesie edukacja dorosłych w kontekście kształcenia całożyciowego, umożliwiającego doskonalenie umiejętności kluczowych w przyszłości. Eksperci podejmują próbę odpowiedzi na pytani...

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017numer czasopisma

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i obejmuje zasięgiem coraz młodszą część społeczeństwa. Współczesny świat to świat w dużej mierze cyfrowy, który otwiera nowe możliwości. Coraz młodsza część społeczeństwa porusza się swobodnie po wirtualnym świecie nie mając świadomości, że wśród wielu możliwości jakie cyfrowa rzeczywistość przed nimi otwiera kryją się zagrożenia. Je...

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018numer czasopisma

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018

Wojciech Walat, Waldemar Lib

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

"Edukacja –Technika – Informatyka" to czasopismo naukowe, które porusza wiele zagadnień dotyczących problemów edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Prezentowany numer podzielony został na pięć części, w których autorzy dotykają istotnych problemów współczesnego szkolnictwa. W pierwszej części znalazł się artykuł dotyczący tematu przeciążenia szkolnego...

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik 1(55)/2017numer czasopisma

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik 1(55)/2017

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, to czasopismo naukowe wydawane kwartalnie, w którym pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni mogą zamieszczać artykuły własne, publikować badania, prezentować koncepcje i poglądy. W prezentowanym numerze znalazły się zagadnienia z różnych dziedzin. W pierwszym z artykułów dokonano analizy przemian informacyjno-cywlizacyjnych w kontek...

Technologia szansą dla personalizacji kształcenia

Technologia szansą dla personalizacji kształcenia

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja