Biblioteka Cyfrowa

ADDRESSING THE EU CYBERSECURITY SKILLS SHORTAGE AND GAP THROUGH HIGHER EDUCATION

ADDRESSING THE EU CYBERSECURITY SKILLS SHORTAGE AND GAP THROUGH HIGHER EDUCATION

Nowoczesne technologie wchodzą na rynek w dynamicznym tempie i niewątpliwie pomagają w wielu obszarach działalności zwiększać efektywność pracy i obniżać koszty produkcji. Korzyści wynikające z wdrażania narzędzi cyfrowych uwidoczniły się zwłaszcza w dobie pandemii, okazało się, że umożliwiły funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji w czasie lockdownu. Sytuacja pandemiczna ujawniła jak istotny ...

Blueprint for a 100% Digitally Included UK. For a post-COVID-19 economy

Blueprint for a 100% Digitally Included UK. For a post-COVID-19 economy

Nowoczesne technologie stały się elementem codzienności a narzędzia cyfrowe od lat ułatwiają i usprawniają wykonywanie wielu codziennych czynności. Nikt nie zakładał, że świat będzie w dobie cyfrowej będzie mierzył się z pandemią, która nagle i niespodziewanie zmieni życie ludzi i funkcjonowanie gospodarek.  Sytuacja pandemiczna pokazała jak w rzeczywistości kształtuje się poziom kompetencji cyfro...

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sector

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sector

Pandemia z jaką boryka się dziś świat pokazała, jak ważnym elementem edukacji jest kształcenie kompetencji cyfrowych umożliwiające sprawne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i korzystanie z dostępnych na rynku narzędzi cyfrowych. Umiejętności w dziedzinie TIK stały się elementem warunkującym aktywny udział w rynku pracy i umożliwiają sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W dobie koronaw...

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?

Cyfrowa rewolucja dotyka dziś wszystkich. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest elementem rozwoju zarówno człowieka jak i gospodarki. Wdrażanie innowacji stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję firm na rynku dlatego kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest umiejętnością niezwykle istotną w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.  W publikacji omówiono zagadn...

Skill needs for the future. Background Paper.

Skill needs for the future. Background Paper.

Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i wzrostu gospodarczego krajów, jednak wymusza również konieczność dostosowania miejsc pracy i umiejętności pracowników do potrzeb zmieniającego się cyfrowo rynku. Jak wskazują wyniki badań istnieje ogromna cyfrowa przepaść między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi, zarówno pod względem dostępu, jak i wykorzystaniem...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja