Biblioteka Cyfrowa

Technical appendix for: Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Technical appendix for: Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Współczesna edukacja mierzy się z wieloma problemami, które przyniosło pojawienie się wirusa Covid-19 i jego dynamiczna ekspansja, która wywołała pandemię. SARS-CoV-2 wprowadził zakłócenia w dotychczasowym sposobie realizacji zadań szkoły i wymusił zmianę formy kształcenia. Z dnia na dzień przeniesiono proces dydaktyczny z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. W publikacji omówiono...

Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Pandemia Covid-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Z dnia na dzień zamknięto instytucje, zakłady pracy i szkoły. Wszyscy musieli się dopasować do zasad narzuconych przez decydentów i przenieść podejmowane na co dzień aktywności z przestrzeni tradycyjnej do wirtualnej. W publikacji omówiono problemy z jakimi mierzy się system edukacyjny Stanów Zjednoczonych  w czasie pandemii. Materiał dostarc...

TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Ewaluacja to proces działań, który umożliwia weryfikację umiejętności i osiągnięć uczniów. Publikowane badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych, które obrazuje poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Badanie jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowa...

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia umiejętności, które przygotują młodych ludzi do dorosłego życia. Realizuje zadania związane z nauczaniem przedmiotów zgodnie z podstawa programową i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. W opracowaniu zawarto wyniki badania TIMSS 2019, w ramach których dokonano oceny umiejętności matematycznych jakie prezentują uczniowie realizujący obowiązek szkolny...

Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest niezwykle ważna pod wieloma względami. To czas, kiedy dziecko zaczyna kształtować kompetencje niezbędne w przyszłości. Wychodzi poza krąg rodziny i zaczyna nawiązywać relacje interpersonalne z innymi członkami społeczności. Rola nauczycieli na tym etapie rozwoju ma duże znaczenie, ponieważ w tym wieku buduje się fundament pod przyszłe zmagania z nauką, p...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Niechęć do nauki wynika często z tego, jak postrzegany jest dany przedmiot. Jeżeli nauka wymaga zaangażowania, jest żmudna i pracochłonna, a jej rezultaty nie zawsze są zadowalające, uczeń często traktuje takie zajęcia jako nieciekawe, a co się z tym wiąże, odsuwa je na plan dalszy. Do takich przedmiotów najczęściej zalicza się przedmioty ścisłe. W prezentowanym raporcie podjęto próbę zdiagnozowan...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja