Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnymartykuł naukowy

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Marzena Janta

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, jakie niesie technopolizacja i cyfryzacja. Wszyscy zaangażowani w proces dydaktyczny podejmują działania, które pozwolą dopasować system oświaty do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji omówiono zmiany, jakie zachodzą w szwedzkich szkołach w związku z transformacja cyfrową. Ocenie poddano inicjatywy mające na celu wdrażanie inn...

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

The New Media Consortium

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych ...

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

The New Media Consortium

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 wprowadziła wiele zmian zarówno w sposobie funkcjonowania państw i gospodarek jak i w codziennym życiu obywateli. Reorganizacja społeczno-gospodarcza dotyczy wielu dziedzin i obejmuje swoim zasięgiem szerokie grono ludzi. Jednym z obszarów, który pandemia dotknęła w szczególny sposób jest edukacja. W raporcie omówiono problemy...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

MERLOT: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Our Europe, Our Rights, Our Future

Our Europe, Our Rights, Our Future

Dzieci są przyszłością kraju, dorośli często pokładają w nich nieurzeczywistnione nadzieje i plany. Każde dziecko jest wyjątkowe, każde powinno być indywidualnie traktowane, dlatego tak ważne jest tworzenie indywidualnych warunków rozwoju. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia optymalnego środowiska, które umożliwi każdemu młodocianemu prawidłowy start. Materiał jest zachęt...

Od mediów  do rzeczywistości Jakie ryzyka i szanse niesie ze sobą popularyzacja VR?

Od mediów do rzeczywistości Jakie ryzyka i szanse niesie ze sobą popularyzacja VR?

Żyjemy w czasach cyfrowych zmian. Większość z niecierpliwością czeka na nowinki technologiczne, które ułatwiają, usprawniają i uatrakcyjniają wykonywanie wielu codziennych czynności. Wielu już nie pamięta czasów, w których nie było dostępu do Internetu i nie wyobraża sobie sytuacji, w której dostęp do wirtualnej rzeczywistości byłby ograniczony czy wręcz niemożliwy. Autorka publikacji podjęła rozw...

The impact of school closures on autumn 2020 attainment

The impact of school closures on autumn 2020 attainment

Rok 2020 wniósł wiele zmian do systemu oświaty. Tradycyjny proces nabywania i przekazywania wiedzy i umiejętności musiał zmienić formę. Z dnia na dzień na skutek obostrzeń związanych z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zamknięto placówki oświatowe i przeniesiono zajęcia dydaktyczne z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. Jakie skutki będzie miała w przyszłości ta ...

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Pandemia, z którą mierzy się dziś niemal cały świat wprowadziła wiele zamieszania w gospodarkach krajów i codziennym życiu obywateli. Izolacja społeczeństwa stała się koniecznością i faktem, przed którym stanęli niemal wszyscy ludzie. Zamknięcie szkół, instytucji, zakładów pracy i miejsc rekreacji wymusiło potrzebę dopasowania się do zmian i przeniesienia wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej...

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VR

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VR

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która umożliwia tworzenie sztucznych obrazów imitujących rzeczywistość, to nowa forma kreowania przestrzeni wygenerowanej przez narzędzia cyfrowe. W publikowanym raporcie przybliżono zagadnienia związane z tą nowoczesną technologią i omówiono możliwości jakie otwiera ona przed użytkownikami. Dokonano analizy pozytywnych i negatywnych skutków jakie niesie zan...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja