Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Immediate impact of the COVID-19 pandemic on the socio-emotional and digital skills of Japanese children

Immediate impact of the COVID-19 pandemic on the socio-emotional and digital skills of Japanese children

Wirus COVID-19 wprowadził duże zamieszanie w sposobie funkcjonowania państw i życiu obywateli. Strach przed dynamicznym rozprzestrzenianiem się pandemii sprawił, że decydenci podjęli decyzje wprowadzające ograniczenia epidemiczne. Zamknięto szkoły, placówki i instytucje, które na co dzień gromadziły ludzi. Dużą część aktywności przeniesiono z tradycyjnych obszarów do przestrzeni wirtualnej, która ...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Dynamiczny rozwój nowych mediów sprawił, że duża cześć społeczeństwa musi mierzyć się z problemem niedostosowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Osoby starsze napotykają na co dzień na wiele trudności wynikających zarówno z braku odpowiednich kompetencji jak też z przyczyn finansowych, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. W publikacji dokonano analizy problemów z...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi z uwagi na tempo zmian jakich doświadczamy w dziedzinie nowoczesnych technologii. Zmieniają się narzędzia i zmienia się podejście do ich wykorzystania w codziennym życiu. Komputery podłączone do internetu otwierają szeroki dostęp do informacji i wiedzy, a ich miniaturyzacja sprawia, że korzystanie z nich jest niezależne od miejsca i co się z tym...

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)książka, opis dobrej praktyki

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Grzegorz Ptaszek, Alicja Pacewicz

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Fundacja Szkoła z Klasą, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Świat cyfrowy od kilku lat szeroko otwiera podwoje przed użytkownikami, chcącymi aktywnie korzystać ze zdobyczy technologicznych, które ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie. Dostęp do nowoczesnych technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla coraz szerszego grona odbiorców, mimo tego wyniki badań pokazują, że część społeczeństwa nadal boryka się z problemem wy...

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry od dawna stanowiły jedną z najbardziej popularnych form rozrywki. Dziś dzięki, lub za przyczyną ekspansji nowoczesnych technologii zmieniła się ich forma. Popularność zyskują gry komputerowe, które trafiają do coraz szerszej rzeszy odbiorców, zarówno dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów. Producenci dostosowują produkty do potrzeb użytkowników. W publikacji dokonano analizy trendów ...

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Temat kompetencji cyfrowych w kontekście współczesnej edukacji pojawia się niezwykle często zarówno w publikacjach naukowych, badaniach czy rozważaniach zarówno osób związanych z systemem oświaty jak i rodziców i opiekunów, którzy mają na uwadze dobro wkraczających na ścieżkę edukacji młodych ludzi. Autor artykułu poruszył kwestie złożoności środowiska nauczania i dydaktyki akademickiej, dokonał a...

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienił się sposób kształcenia we współczesnej szkole. Placówki oświatowe otworzyły się na nowy model nauczania i uczenia się, zaczęły łączyć nauczanie tradycyjne z dydaktyką cyfrową wspieraną nowoczesnymi narzędziami i środkami medialnymi. W publikacji opisano proces transformacji współczesnej teorii uczenia się w kontekście przekształceń związanych z eks...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja