Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi z uwagi na tempo zmian jakich doświadczamy w dziedzinie nowoczesnych technologii. Zmieniają się narzędzia i zmienia się podejście do ich wykorzystania w codziennym życiu. Komputery podłączone do internetu otwierają szeroki dostęp do informacji i wiedzy, a ich miniaturyzacja sprawia, że korzystanie z nich jest niezależne od miejsca i co się z tym...

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)książka, opis dobrej praktyki

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Grzegorz Ptaszek, Alicja Pacewicz

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Fundacja Szkoła z Klasą, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Reuters Institute Digital News Report 2019

Reuters Institute Digital News Report 2019

Współcześnie nowoczesne technologie informacyjne są obecne w życiu niemal każdego człowieka. Załączony raport jest cykliczną publikacją przygotowaną przez Reuters Institute for the Study of Journalism , która obrazuje zmiany jakie zaszły na rynku medialnym w ostatnim roku. Aktualny raport ujawnia nowe spostrzeżenia na temat konsumpcji wiadomości cyfrowych w oparciu o ankietę YouGov przeprowadzoną ...

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+

Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka, uczestniczą w codziennie podejmowanych działaniach, towarzyszą w pracy, nauce, rozrywce. Młodzi urodzeni w epoce cyfrowej umiejętności związane z wykorzystanie narzędzi cyfrowych nabywają naturalnie, korzystając z nich niemal od urodzenia. W zdecydowanie gorszym położeniu jest pokolenie dojrzałe, które uczy si...

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym dostęp do informacji, przekazywanie i przetwarzanie odbywa się masowo, a coraz to nowe narzędzia umożliwiają i rozszerzają zakres. Dostęp do informacji i jej posiadanie są jednymi z głównych wartości umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Współczesna edukacja dąży do rozwoju tego obszaru, dostosowując program nauczania i narzędzia e...

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.fragment książki

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.

Ewelina Strawa

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie stały się częścią zmieniającej się rzeczywistości, a media stają się coraz ważniejszym elementem funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Z uwagi na to, iż cyfrowa ekspansja dotyczy coraz szerszych obszarów życia i dotyczy coraz młodszej części społeczeństwa niezwykle ważne staje się podejmowanie działań kierowanych na przygotowanie do życia w cyfrowym świecie i świ...

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym

W epoce cyfrowej jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu jest jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinien posiadać człowiek, aby móc w pełni, aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczo-kulturalnym. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się nadrzędnym cele...

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnegoartykuł naukowy

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego

Paulina Woźniak-Chojnacka

Uniwersytet Zielonogórski

Współczesny świat to świat ciągłych zmian. Postęp cywilizacyjny wymusza potrzebę dopasowywania się do realiów związanych codziennym uczestnictwem w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowości technologiczne z jakimi mamy dziś do czynienia na co dzień determinują konieczność doskonalenia umiejętności związanych z ich obsługą. Edukacja przestała być dedykowana tylko młodszej części społecz...

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnejraport ekspercki

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Grzegorz D. Stunża, Justyna Jasiewicz, Piotr Drzewiecki, Anna Justyna Dąbrowska, Jarosław Lipszyc

Fundacja Nowoczesna Polska

Współczesny świat podlega ciągłym zmianom, a potrzeba dostosowania się do aktualnych wymogów leży w naturze człowieka. Staramy się wpisywać w ramy oczekiwań, jakie stawia przed nami społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i stajemy codziennie w wyścigu, próbując nadążyć za ewolucją.  Niniejszy raport ma na celu określenie na podstawie istniejących danych, stanu kompetencji medialnych i informacyjnyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja