Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsceksiążka

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Michał Federowicz, Sławomir Ratajski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Komitet do spraw UNESCO

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznejartykuł naukowy

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Mariusz Ausz, Ewa Barnaś-Baran

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie znalazły swoje miejsce w systemie oświaty i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych narzędzi dydaktycznych. Innowacje są dziś elementem procesu kształcenia i nadają nowy kierunek w szkolnictwie. W publikacji omówiono proces wdrażania innowacji, w tym metody projektów, do tradycyjnego systemu kształcenia. Autorzy wskazali możliwości jakie niesie wprowadzenie i wykorzystanie no...

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Szkoły systematycznie wdrażały edukację cyfrową, przygotowując młode pokolenie do świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Nikt nie przypuszczał, że nagle, z dnia na dzień trzeba będzie zamknąć tradycyjne sale lekcyjne i przenieść proces kształcenia do sieci. Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie na całym świecie. Częściowe wyniki badania „Zdalne nauczanie a ada...

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)książka, opis dobrej praktyki

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Grzegorz Ptaszek, Alicja Pacewicz

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Fundacja Szkoła z Klasą, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Gry od dawna stanowiły jedną z najbardziej popularnych form rozrywki. Dziś dzięki, lub za przyczyną ekspansji nowoczesnych technologii zmieniła się ich forma. Popularność zyskują gry komputerowe, które trafiają do coraz szerszej rzeszy odbiorców, zarówno dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów. Producenci dostosowują produkty do potrzeb użytkowników. W publikacji dokonano analizy trendów ...

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienił się sposób kształcenia we współczesnej szkole. Placówki oświatowe otworzyły się na nowy model nauczania i uczenia się, zaczęły łączyć nauczanie tradycyjne z dydaktyką cyfrową wspieraną nowoczesnymi narzędziami i środkami medialnymi. W publikacji opisano proces transformacji współczesnej teorii uczenia się w kontekście przekształceń związanych z eks...

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacjeartykuł naukowy

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Damian Gałuszka, Agnieszka Teper

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Gry są jedną z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży czy osób starszych. Przez lata ta forma spędzania wolnego czasu i oderwania się od codziennych obowiązków zyskiwała na popularności. Dziś zmienił się model gier. Tradycyjne zostały zastąpione nowoczesnym, którym charakter nadaje postęp technologiczny. W publikacji poruszono kwestie związane z wykor...

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem

Współczesne dzieci określa się mianem urodzonych z myszką w ręku czy cyfrowych tubylców. Niewątpliwie posługują się one nowoczesnymi technologiami zdecydowanie sprawniej niż pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoką cyfrową. Postęp w dziedzinie nowych mediów jest coraz większy i wywiera wpływ na coraz młodszą część społeczeństwa. W publikacji wskazano zarówno możliwości jak i za...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja