Biblioteka Cyfrowa

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży

Praca w zespole jest elementem życia społecznego, z którym mierzy się każdy wchodzący w życie społeczne człowiek. Interakcje w grupie budują relacje, tworzą komunikację, jednoczą w dążeniu do wspólnego celu. Autorzy publikacji przygotowali materiał, w którym opisali jak zrobić projekt zespołowy, czym jest metoda projektu i jak należy pracować aby praca w zespole przynosiła jak najskuteczniejsze ef...

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

Praca metodą projektu otwiera przed nauczycielem i uczniem nowe możliwości edukacyjne. Jest jedną z metod kształcenia, która angażuje uczestników procesu dydaktycznego, skłania do podejmowania inicjatyw własnych i aktywizacje ucznia w dążeniu do celu edukacyjnego jakim jest zdobywanie i zgłębianie wiedzy i umiejętności, potrzebnych tak na aktualnej ścieżce kształcenia jak i w późniejszym życiu zaw...

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jest jedną z metod nauczania, która wykorzystuje potencjał uczniów i aktywizując angażuje do podejmowania działań mających na celu wsparcie procesu kształcenia. W materiale omówiono założenia pracy metodą projektu, przybliżono historię włączania projektu edukacyjnego jako metody dydaktycznej w polskim systemie oświaty i zdefiniowano pojęcia związane ze zmianą podejścia do edukac...

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i ucznia

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i ucznia

Metoda projektu jest jedną z nowatorskich metod kształcenia, która umożliwia osiąganie  wysokich  efektów,  zarówno  wychowawczych,  jak i dydaktycznych. Publikowany poradnik skierowano do nauczycieli i uczniów, którzy chcą wykorzystywać innowacje w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. W materiale omówiono rodzaje projektów w podziale na: rodzaj wykonywanych działań,  liczbę uczestników i...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweporadnik, program szkolenia

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

Praca metodą projektuopis dobrej praktyki

Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Metoda projektu to jedna z metod nauczania, która aktywizuje uczniów do poszukiwania i samodzielnego rozwiązywania zadań przygotowanych przez nauczyciela. W publikacji przybliżono założenia pracy metodą projektu, wskazano cechy, które ją charakteryzują i określono fazy pracy, które pozwalają efektywnie realizować proces dydaktyczny przy zastosowaniu tej metody.

Jak aktywizować uczniów  – metoda  projektu edukacyjnegoporadnik

Jak aktywizować uczniów – metoda projektu edukacyjnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Kształcenie jest procesem, który wielu przysparza problemów. Mozolne, systematyczne dochodzenie do wiedzy i umiejętności wymaga cierpliwości, zaangażowania i wsparcia. W publikowanym artykule podjęto rozważania na temat motywowania uczniów i angażowania w działania, które przyczynią się do wspierania procesu kształcenia i będą stanowić wsparcie w dążeniu do osiągania indywidualnych sukcesów edukac...

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”podręcznik

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”

Stanisław Dylak, Agnieszka Kalisz, Leszek Duda, Agnieszka Linke, Monika Błaszczak, Robert Posiadała, Andrzej Pytlarz

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Oddział Wielkopolski

Współczesna edukacja poddawana jest procesowi ciągłych przemian, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii do szkół. Jedną z propozycji przygotowanych właśnie w tym celu jest projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, który miał za zadanie wdrożenie do 2014 roku w szkołach Województwa Wielkopolskiego nauki metodą projektów wspieranej poprzez umożliwien...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja