Biblioteka Cyfrowa

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

Każdy człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi mierzyć się z wyzwaniem jakim jest dopasowanie umiejętności do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. W szczególnie trudnej sytuacji są współcześni nauczyciele, którzy pomimo, iż często sami borykają się z problemem niedostosowania kompetencji do wymagań, muszą rozwijać również kompetencje niezbę...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Szkoły systematycznie wdrażały edukację cyfrową, przygotowując młode pokolenie do świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Nikt nie przypuszczał, że nagle, z dnia na dzień trzeba będzie zamknąć tradycyjne sale lekcyjne i przenieść proces kształcenia do sieci. Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie na całym świecie. Częściowe wyniki badania „Zdalne nauczanie a ada...

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Współczesna szkoła mierzy się dziś z dużym wyzwaniem, musiała z dnia na dzień przenieść proces kształcenia z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. Problem jaki zrodził się wraz z pierwszymi przypadkami zachorowania na COVID 19 zaskoczył wszystkich. Jak dziś po kilku miesiącach walki z wirusem wygląda rzeczywistość szkolna? Jak poradzili sobie rządzący, dyrektorzy, nauczyciele, dzie...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Dynamiczny rozwój nowych mediów sprawił, że duża cześć społeczeństwa musi mierzyć się z problemem niedostosowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Osoby starsze napotykają na co dzień na wiele trudności wynikających zarówno z braku odpowiednich kompetencji jak też z przyczyn finansowych, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. W publikacji dokonano analizy problemów z...

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Pandemia, która z dnia na dzień zmieniała sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie wprowadziła spore zamieszanie w systemie oświaty. Wymusiła konieczność szybkiej reorganizacji tradycyjnej do niedawna szkoły i zmianę organizacji procesu kształcenia. Szkoła z tradycyjnego budynku przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Edukacja online stała się nie tyle dostępną w wyjątkowych sytuacjach mo...

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19.  Raport z badania

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19. Raport z badania

Temat nauczania zdalnego budzi wiele kontrowersji. Dziś w dobie pandemii zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice stanęli przed realnym problemem związanym z realizacją edukacji na odległość. Pomimo, iż z duża część społeczeństwa sprawnie funkcjonuje w wirtualnej przestrzeni i na co dzień korzysta z nowoczesnych narzędzi, przeniesienie niemal z dnia na dzień edukacji do sieci przysporzyło wiel...

Poradnik SKRIWARE. Nauczanie Zdalne. #UczSięWDomuporadnik, opis dobrej praktyki, broszura

Poradnik SKRIWARE. Nauczanie Zdalne. #UczSięWDomu

Zespół Edukacyjny Skriware

Skriware sp. z o.o.

Szkoła w czasach pandemii musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, na które nie była przygotowana. Z dnia na dzień zmienił się sposób realizacji procesu kształcenia. Tradycyjny przekaz zastąpiła edukacja zdalna, w której komunikacja odbywa się za pomocą nowoczesnych narzędzi technologii cyfrowej. Wielu nauczycieli musiało zmierzyć się z koniecznością prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii, z...

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?  Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Edukacja zdalna stała się faktem, z którym mierzą się dziś dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Wraz z pojawieniem się konieczności nauki na odległość pojawiło się dużo pytań i wątpliwości. Poradnik „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online” jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów, którzy mierzą się z organizacją procesu nauczania na odległość. Znalazły się w nim informacje dotyczące zasa...

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – moduły i funkcje systemu LIBRUS Synergia, inne narzędzia wspomagające nauczanie ...poradnik, opis dobrej praktyki, broszura

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – moduły i funkcje systemu LIBRUS Synergia, inne narzędzia wspomagające nauczanie ...

Librus

Od lat edukacja zmienia się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. Dziś system oświaty musi mierzyć się z wyzwaniem, które przysparza wielu problemów zarówno uczącym jak i uczniom, problemem braku możliwości realizacji kształcenia w tradycyjny sposób. Pandemia z jaką boryka się dziś świat zamknęła instytucje oświatowe i zmusiła do otwarcia się na nową formę nauczania – edukację na odległość. Nauczy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja