Biblioteka Cyfrowa

How technology is shaping learning in higher education

How technology is shaping learning in higher education

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania systemu oświaty i wprowadziła wiele zmian, które na trwałe zakorzeniły się jako nowe metody i formy nauczania. Badanie przeprowadzone przez McKinsey w 2021 r. pokazuje, jak funkcjonuje szkolnictwo wyższe po zmianach jakie wniosła cyfryzacja systemu oświaty. Analiza wyników pokazuje jak zmieniło się nauczanie, uczenie i sposób oceny w dobie pandemii. Wyniki b...

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2 zmieniła sposób funkcjonowania państw i codzienne życie obywateli. Wywołała kryzys, który dotknął wielu branż i którego skutki będą odczuwane jeszcze przez długi czas. W publikacji dokonano analizy sytuacji z jaką borykają się Indie w związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną i poddano ocenie metody jakie stosują rząd...

The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets

The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets

Pandemia z jaką zmaga się dziś  świat zmieniła wiele zarówno w życiu ludzi jak i funkcjonowaniu Państw. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego dla zdrowia i życia wirusa wprowadzono ograniczenia, w tym zamknięto szkoły i placówki oświatowe. Przeniesiono proces kształcenia do przestrzeni wirtualnej, w której nauka odbywa się w formie zdalnej. Niniejszy raport obrazuje jak sytuacja pandemicz...

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 otworzyła nowy rozdział w edukacji. Wymusiła zmianę tradycyjnej formy kształcenia i przeniesienie aktywności szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Trudno na obecną chwilę ocenić skutki jakie będzie miała w przyszłości ta zmiana. Jedni upatrują w niej szanse inni widzą wiele zagrożeń i obawiają się o przyszłość młodych i ich poziom przygotowania do ży...

Nauczanie zdalne w Polsce

Nauczanie zdalne w Polsce

Pandemia wprowadziła duże zmiany w systemie oświaty. Z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Ani szkoła ani uczniowie nie byli w pełni przygotowani na taką sytuację. W publikowanym raporcie dokonano analizy sytuacji z jaką mierzyć się muszą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki obrazują stopień przygotowania kadry pedagogiczn...

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Współczesna szkoła mierzy się dziś z dużym wyzwaniem, musiała z dnia na dzień przenieść proces kształcenia z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. Problem jaki zrodził się wraz z pierwszymi przypadkami zachorowania na COVID 19 zaskoczył wszystkich. Jak dziś po kilku miesiącach walki z wirusem wygląda rzeczywistość szkolna? Jak poradzili sobie rządzący, dyrektorzy, nauczyciele, dzie...

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Jak przyciągnąć ucznia...na odległość

Pandemia, która z dnia na dzień zmieniała sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie wprowadziła spore zamieszanie w systemie oświaty. Wymusiła konieczność szybkiej reorganizacji tradycyjnej do niedawna szkoły i zmianę organizacji procesu kształcenia. Szkoła z tradycyjnego budynku przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Edukacja online stała się nie tyle dostępną w wyjątkowych sytuacjach mo...

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?  Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Edukacja zdalna stała się faktem, z którym mierzą się dziś dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Wraz z pojawieniem się konieczności nauki na odległość pojawiło się dużo pytań i wątpliwości. Poradnik „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online” jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów, którzy mierzą się z organizacją procesu nauczania na odległość. Znalazły się w nim informacje dotyczące zasa...

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języków obcych jest niezwykle ważnym elementem współczesnej edukacji. Coraz częściej lekcje języka odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype, internetowego procesora tekstu, czy narzędzia e-learningowego jakim jest Google DOCS, które służyć może jak wirtualna tablica. Tradycyjne formy nauczania i uczenia się wzbogacane są o nowoczesne narzędzia, które dają wiele możliwości nie tyl...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja