Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

System oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i dopasowuje program kształcenia i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Współcześnie niezwykle ważne jest kształcenie kompetencji przyszłości, które umożliwią aktywne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. W publikacji dokonano analizy poziomu umiejętności cyfrowych studentów, kształcących się na kierunkach pedagogi...

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych. Zmiany dotknęły zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców dzieci, które z dnia na dzień stanęły przed koniecznością realizowania obowiązku szkolnego w formie zdalnej. W publikowanym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce podczas pierwszej fali pandemii, po zamknięciu większości placówek edukacyjnych. Wyniki badania ...

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19artykuł naukowy

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Anna Rybińska

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Edukacja stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które pojawiły się wraz z pandemią wywołaną  szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy realizowali program kształcenia za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych. W materiale dokonano analizy postaw nauczycieli, którzy z dnia na dzi...

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021raport z badań

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Anna Buchner, Maria Wierzbicka, Katarzyna Fereniec-Błońska

Fundacja ORANGE

Edukacja jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Proces kształcenia zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie i trwa do późnego wieku. W publikowanym raporcie dokonano oceny pracy nauczycieli. Fundacja Orange, która przeprowadziła badania przedstawiła wyniki, które obrazują jak pracę w tym zawodzie oceniają zarówno rodzice, uczniowie jak i sami nauczyciele. Każda szkoła pełni wiele funkcji w...

Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek.raport z badań

Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek.

Anna Buchner, Maria Wierzbicka, Marta Puciłowska, Michalina Michorowska

Fundacja Szkoła z Klasą

Szkoła to miejsce szczególne dla młodych ludzi, ponieważ to w niej spędzają dużą część swojego czasu. W niej uczą się, wychowują, nawiązują relacje interpersonalne i komunikują. Dziś w dobie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 zasadniczo zmienił się obraz szkoły. Przestała być miejscem, a stała się wirtualnym obiektem, w którym za pomocą narzędzi cyfrowych zdobywa się wiedzę i umiejętności. Jak ra...

COVID-19 and the State of K–12 Schools

COVID-19 and the State of K–12 Schools

Marzec 2020 przyniósł niespodziewane i duże zmiany w systemie edukacji w niemal wszystkich krajach. Zamkniecie szkół powodowane względami bezpieczeństwa społecznego, warunkowane dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zmusiło do przeniesienia działalności edukacyjnej z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Nauczanie zdalne stało się faktem, z którym musieli zmierz...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinningraport z badań

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska, Monika Regulska, Mateusz Jeżowski, Michał Pachocki, Bogdan Sot

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Central Support Service for eTwinning

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Edukacja przyszłości. Raport

Edukacja przyszłości. Raport

Współczesna edukacja mierzy się z wieloma zmianami. Działania edukacyjne podejmowane zarówno przez uczniów jak i edukatorów muszą być dopasowane do wymagań jakie niesie rzeczywistość. W publikacji dokonano analizy zagadnień związanych z edukacją i jej formą oraz strategiami, jakie należy podejmować w ramach zmian. Wskazano kompetencje i umiejętności konieczne we współczesnym świecie i określono ro...

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?  Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Edukacja zdalna stała się faktem, z którym mierzą się dziś dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Wraz z pojawieniem się konieczności nauki na odległość pojawiło się dużo pytań i wątpliwości. Poradnik „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online” jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów, którzy mierzą się z organizacją procesu nauczania na odległość. Znalazły się w nim informacje dotyczące zasa...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja