Biblioteka Cyfrowa

Raport porównawczy

Raport porównawczy

Nowoczesne technologie wchodzą dynamicznie na rynki społeczno-gospodarcze krajów. Dziś niemal wszyscy korzystają z narzędzi cyfrowych wykorzystując je w pracy, nauce i rozrywce. Publikowany raport jest częścią projektu, na który składają się badania stanu i zapotrzebowania na specjalistów ICT w Polsce, w szczególności w odniesieniu do obszarów dotyczących  sztucznej inteligencji, uczenia maszynowe...

Transformacja edukacji: Empowering the students of today to create the world of tomorrow

Transformacja edukacji: Empowering the students of today to create the world of tomorrow

Współczesna edukacja mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie niesie cyfryzacja. Tempo zmian technologicznych wymaga od szkół dynamicznego rozwoju i wdrażania innowacji do tradycyjnego systemu.  W publikacji dokonano analizy poziomu przygotowania polskich placówek edukacyjnych do kształcenia kompetencji cyfrowych wśród Polaków i poddano ocenie poziom umiejętności niezbędnych w przyszłości jakie preze...

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Edukacja w ostatnich miesiącach stanęła przed dużym wyzwaniem, jakim było przeniesienie procesu kształcenia z tradycyjnej ławki szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Pandemia wywołana pojawieniem się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi wirusa wymusiła zmianę sposobu funkcjonowania człowieka i potrzebę wprowadzenia restrykcji sanitarnych, w tym konieczność izolacji społeczeństwa, która umożliwi...

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Pandemia związana z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa Covid-19 zmieniła oblicze systemu oświaty i edukacji. W publikowanym artykule omówiono zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia w czasach pandemii w  szkolnictwie wyższym w Pakistanie. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań sytuacja epidemiczna z jaką mierzy się świat nie wpływa korzystnie na realizację proce...

Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth

Pandemia Covid-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Z dnia na dzień zamknięto instytucje, zakłady pracy i szkoły. Wszyscy musieli się dopasować do zasad narzuconych przez decydentów i przenieść podejmowane na co dzień aktywności z przestrzeni tradycyjnej do wirtualnej. W publikacji omówiono problemy z jakimi mierzy się system edukacyjny Stanów Zjednoczonych  w czasie pandemii. Materiał dostarc...

Education During COVID-19

Education During COVID-19

Edukacja w czasach pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami, które przyniosła covidowa rzeczywistość. Przeniesienie niemal z dnia na dzień procesu kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej przysporzyło trudności, na które ani nauczyciele, ani uczniowie i ich rodzice nie byli przygotowani. Braki sprzętowe i braki kompetencyjne sprawiły, że modyfikacje metod nauczania ...

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

Pandemia spowodowana pojawieniem się wirusa COVID-19 zmieniła życie społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie. Konsekwencje jakie będą z tego wynikały w przyszłości są na obecną chwilę trudne do oszacowania. Sytuacja pandemiczna wpływa na regularne funkcjonowanie placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych na całym świecie, a ich tymczasowe z...

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Pandemia, z którą mierzy się dziś niemal cały świat wprowadziła wiele zamieszania w gospodarkach krajów i codziennym życiu obywateli. Izolacja społeczeństwa stała się koniecznością i faktem, przed którym stanęli niemal wszyscy ludzie. Zamknięcie szkół, instytucji, zakładów pracy i miejsc rekreacji wymusiło potrzebę dopasowania się do zmian i przeniesienia wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej...

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Szkoła mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami, musi dopasować metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym materiale dokonano oceny potrzeb i oczekiwań związanych z dopasowaniem przestrzeni edukacyjnej do współczesnych wymagań oraz omówiono korzyści wynikające z adaptacji przestrzeni do nauki. Wskazano kluczowe problemy, z którymi borykają się szkoły i dyrektor...

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna od kilku miesięcy jest główną formą przekazu wiedzy, informacji i umiejętności. Już od pierwszych dni po wprowadzeniu ograniczeń epidemicznych i zamknięciu szkół, kształcenie na odległość zaczęło budzić wiele kontrowersji. Byli i są zwolennicy i przeciwnicy takiej formy prowadzenia lekcji, jednak niezależnie od opinii nauka zdalna stała się faktem i na obecną chwilę umożliwia reali...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja