Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Edukacja w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającym się cyfrowo środowisku jest elementem procesu kształcenia warunkującym godne i pełne życie. W szczególnie trudnej sytuacji są dziś osoby starsze, które urodziły się i wychowały przed epoką cyfrową. To do nich...

ICT in teaching and digital inclusion: the perspective of selected countries from Latin America, Caribbean and Europe

ICT in teaching and digital inclusion: the perspective of selected countries from Latin America, Caribbean and Europe

Nowe media stały się dziś elementem codzienności współczesnego człowieka. Wielu nie wyobraża sobie bez nich życia. W publikacji dokonano analizy wyzwań związanych z efektywnym włączaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces uczenia się i nauczania. Zdefiniowano zjawisko transformacji cyfrowej, pojęcia, które na stałe wpisało się do słownika i omówiono proces integracji technologii do ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Dynamiczny rozwój nowych mediów sprawił, że duża cześć społeczeństwa musi mierzyć się z problemem niedostosowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Osoby starsze napotykają na co dzień na wiele trudności wynikających zarówno z braku odpowiednich kompetencji jak też z przyczyn finansowych, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. W publikacji dokonano analizy problemów z...

Elearning#1 notatki zorganizowane

Elearning#1 notatki zorganizowane

Nowe media stały dziś narzędziem codziennego użytku, komputer podłączony do sieci jest urządzeniem, bez którego wielu nie wyobraża sobie dziś życia. W dobie koronawirusa niezwykle skutecznym narzędziem, które umożliwiło nauczanie i szkolenie ma odległość stał się eLearning. Otworzył nowe możliwości uzupełnienia w czasach pandemii kształcenia tradycyjnego. W publikacji dokonano analizy roli e-learn...

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku. Wiele mówi się o korzyściach, które wiążą się z nieograniczonym dostępem do sieci, nie należy jednak zapominać o zagrożeniach jakie niesie bezrefleksyjne korzystanie z nowoczesnych technologii. Prezentowana książka stanowi pogłębioną naukową monografię poruszającą problem agresji z jaką ma do czynienia człowiek. Zdefiniowano w niej współczesne form...

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Nowoczesne technologie stały się elementem współczesnego systemu oświaty. Szkoła stoi przed wieloma wyzwaniami jakie niesie ekspansja technologii. W publikacji omówiono wpływ technologii na proces nauczania oraz dokonano analizy możliwości wykorzystania TIK na zajęciach języka polskiego. W materiale podjęto rozważania nad kształtem edukacji przyszłości i dokonano oceny sytuacji polskiej szkoły w k...

Nowe media w szkole podstawowejartykuł naukowy

Nowe media w szkole podstawowej

Agata Banasik

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Nowoczesne technologie są dziś obecne w różnych dziedzinach życia, wielu urodzonych w epoce cyfrowej młodych ludzi nie potrafi wyobrazić sobie życia bez komputera czy telefonu komórkowego. Bycie w sieci jest synonimem życia w społeczeństwie. W publikacji podjęto rozważania i dokonano analizy wyników badań dotyczących zarówno możliwości jak i sposobów wykorzystania technologii cyfrowych na etapie s...

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Intensywny rozwój technologii cyfrowych stwarza konieczność dostosowania systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Uczenie się przestało być przypisywane tylko do młodej, wchodzącej w życie części społeczeństwa a stało się koniecznością, elementem życia człowieka niezależnie od wieku czy już zdobytego wyksztalcenia czy doświadczenia. Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka s...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja