Biblioteka Cyfrowa

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021raport z badań

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021

Agnieszka Pałka, Aleksandra Lysy, Justyna Wiatrzyk-Guzik, Kamil Cupiał, Katarzyna Golonka, Paulina Drygała, Sylwia Paszyna

Project: People

Edukacja wychodzi naprzeciw nowym trendom i dopasowuje proces dydaktyczny do oczekiwań jakie niesie nowa, cyfrowa rzeczywistość. Dynamiczna ekspansja nowoczesnych technologii zmienia sposób podejścia do nauczania a nowoczesne technologie uzupełniają tradycyjne narzędzia dydaktyczne i poprzez innowacje uatrakcyjniają kształcenie i żmudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W raporcie „EdTec...

FOMO i nadużywanie nowych technologii. Poradnik dla rodziców

FOMO i nadużywanie nowych technologii. Poradnik dla rodziców

Współczesne nastolatki przenoszą dużą część swoich aktywności do wirtualnej rzeczywistości. W niej zawierają znajomości, wymieniają poglądy, uczą się i bawią. Wirtualna rzeczywistość jest dla wielu młodych środowiskiem równorzędnym dla środowiska tradycyjnego, można powiedzieć, że funkcjonują w dwóch równoległych światach. Taka forma egzystencji niesie wiele możliwości ale również wiąże się z wiel...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.monografia, książka

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostanraport z badań

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Maciej Dębski, Magdalena Bigaj

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. Zmienił się również sposób funkcjonowania człowieka w zmieniającym się cyfrowo świecie. Dziś świat należy do aktywnych cyfrowych tubylców, którzy potrafią dopasować się do zmian. W publikowanym raporcie dokonano analizy współczesnych „Młodych Cyfrow...

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku. Wiele mówi się o korzyściach, które wiążą się z nieograniczonym dostępem do sieci, nie należy jednak zapominać o zagrożeniach jakie niesie bezrefleksyjne korzystanie z nowoczesnych technologii. Prezentowana książka stanowi pogłębioną naukową monografię poruszającą problem agresji z jaką ma do czynienia człowiek. Zdefiniowano w niej współczesne form...

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistościartykuł naukowy

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Agnieszka Handzel

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowoczesne technologie stały się elementem współczesnego systemu oświaty. Szkoła stoi przed wieloma wyzwaniami jakie niesie ekspansja technologii. W publikacji omówiono wpływ technologii na proces nauczania oraz dokonano analizy możliwości wykorzystania TIK na zajęciach języka polskiego. W materiale podjęto rozważania nad kształtem edukacji przyszłości i dokonano oceny sytuacji polskiej szkoły w k...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

Postęp technologiczny wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki ekspansji technologii przestrzeń w jakiej na co dzień funkcjonuje człowiek rozszerza się nowe obszary, kreowane poprzez nowoczesne narzędzia, pozwalające zagłębić się w tworzony według potrzeb, otwierający nowe możliwości, rozbudzający twórczość i pobudzający fantazję świat wirtualny, równoległy r...

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogicznąreferat

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogiczną

Anna Weiss, Sylwia Galanciak

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Nowoczesne technologie nadają kształt współczesnej edukacji. Zmieniły sposób komunikacji, przekazu wiedzy i informacji oraz otworzyły szeroki dostęp do treści. Nowoczesne narzędzia technologii stały się narzędziami dydaktycznymi, które poprzez atrakcyjną formę wspierają proces kształcenia, wpisując się w potrzeby współczesnych uczniów, dla których środowisko cyfrowe jest środowiskiem naturalnym. N...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja