Biblioteka Cyfrowa

Nowoczesna edukacja w Europie i na świecie w kontekście pandemii COVID-19 – przegląd danychraport z badań

Nowoczesna edukacja w Europie i na świecie w kontekście pandemii COVID-19 – przegląd danych

Anna Bartol, Łucja Krzyżanowska, Aleksandra Pierścińska

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Rozwój kompetencji cyfrowych jest współcześnie tematem priorytetowym, nad którym pochylają się wszyscy zainteresowani pozytywnymi efektami kształcenia w zmienionej przez pandemię rzeczywistości szkolnej. Autorzy publikacji pokazują wyniki badań dotyczących poziomu kompetencji cyfrowych uczniów zamieszkujących kraje Europy, stosunek kadry pedagogicznej do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i probl...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Fundacja Nowoczesna Polska

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia

Fundacja Nowoczesna Polska

Technologie są obecne w życiu człowieka na co dzień. Współtowarzyszą w działaniach i aktywnościach podejmowanych zarówno w nauce jak i pracy. Raport „Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia” został przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Dokonano w nim oceny stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Po...

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kompetencje cyfrowe są jednymi z kluczowych w dzisiejszym świecie. Determinują jakość życia, od ich poziomu zależy sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś jednym z kluczowych zadań edukacji w kulturze informacyjnej. W publikacji zdefiniowano pojęcie informacji i społeczeństwa informacyjnego i określono kompetencje niezbędne do ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja