Biblioteka Cyfrowa

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższejksiążka

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

Joanna Ejdys

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

W dobie pandemii e-learning stał się jedną z najpopularniejszych form kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii otworzyło nowe możliwości edukacyjne, dzięki narzędziom cyfrowym proces dydaktyczny mógł trwać nieprzerwanie. Z problemami jakie pojawiły się wraz ze zmianą formy pracy dydaktycznej borykały się zarówno instytucje jak i wszyscy pracownicy, uczniowie i studenci. Pub...

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Edukacja w ostatnich miesiącach stanęła przed dużym wyzwaniem, jakim było przeniesienie procesu kształcenia z tradycyjnej ławki szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Pandemia wywołana pojawieniem się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi wirusa wymusiła zmianę sposobu funkcjonowania człowieka i potrzebę wprowadzenia restrykcji sanitarnych, w tym konieczność izolacji społeczeństwa, która umożliwi...

TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Ewaluacja to proces działań, który umożliwia weryfikację umiejętności i osiągnięć uczniów. Publikowane badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych, które obrazuje poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Badanie jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowa...

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia umiejętności, które przygotują młodych ludzi do dorosłego życia. Realizuje zadania związane z nauczaniem przedmiotów zgodnie z podstawa programową i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. W opracowaniu zawarto wyniki badania TIMSS 2019, w ramach których dokonano oceny umiejętności matematycznych jakie prezentują uczniowie realizujący obowiązek szkolny...

Kompetencje cyfrowe 19 latków

Kompetencje cyfrowe 19 latków

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne. Żyjemy w świecie cyfrowych przemian, które dokonują się systematycznie i dynamicznie. Dziś już nawet małe dzieci mają dostęp do narzędzi cyfrowych, których uczą się intuicyjne w trakcie zabawy. Konieczność dostosowania umiejętności do wymogów współczesności sprawiła, że formalne kształcenie kompetencji cyfrowych zaczyna się już na pierwszym poziomie nauczani...

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

Ocena wyników nauczania jest jednym z elementów procesu kształcenia. Braki edukacyjne ograniczają możliwości edukacyjne na kolejnych poziomach kształcenia, dlatego konieczne jest monitorowanie wiedzy uczniów kończących kolejne etapy szkoły. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki ...

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI?  WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI? WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

Jednym z elementów procesu kształcenia jest ewaluacja, czyli ocena efektów nauczania. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki i przyrody jaki osiągnęli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w różnych krajach. Raport pokazuje jak na światowym tle prezentują się polscy czwarto...

Digital Skills Assessment Guidebook

Digital Skills Assessment Guidebook

Technologie cyfrowe są elementem dzisiejszej rzeczywistości, uczestniczą w codziennym życiu człowieka, napędzają rynek i nadają tempo zmianom jakie za ich przyczyną zachodzą w gospodarce. Konieczne jest dziś systematyczne kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych, które umożliwiają dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, a co się z tym wiąże rozwój gospodarczy i możliwość konkurowan...

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through education

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through education

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia, każdego człowieka. Zaczyna się już na wczesnym etapie życia i trwa niejednokrotnie do późnej starości. Ważne jest monitorowanie efektów kształcenia i korygowanie procesu zgodnie z potrzebami rynku. OECD „Program międzynarodowej oceny uczniów” (PISA) sprawdza umiejętności czytania, matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 15-letnich uczniów z...

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowegoraport z badań

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Anna Kuczyńska

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Świat cyfrowy od kilku lat szeroko otwiera podwoje przed użytkownikami, chcącymi aktywnie korzystać ze zdobyczy technologicznych, które ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie. Dostęp do nowoczesnych technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla coraz szerszego grona odbiorców, mimo tego wyniki badań pokazują, że część społeczeństwa nadal boryka się z problemem wy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja