Biblioteka Cyfrowa

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów, w których funkcjonuje człowiek, ponieważ proces nauczania wielu towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa i trwa poprzez całe życie. Pandemia Covid-19 wprowadziła nowe zasady, które zmieniły sposób zarówno nauczania jak i uczenia się. Niemal z dnia na dzień szkoły zostały przeniesione z tradycyjnej przestrzeni klasowo-lekcyjnej do wirtualnego środowis...

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacjiprezentacja

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

Paweł Modrzyński , Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska , Kamil Rezmer

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

10 marca 2021 roku odbyła się I ogólnoeuropejska e-konferencja naukowa, w której poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem zdalnego nauczania w nowoczesnej edukacji. W publikowany, materiale dokonano prezentacji wyników badań zrealizowanych przez Zespół Badawczy Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, które obrazują uwarunkowania lokalowo-techniczne, determinanty oraz potencjał jaki niesie wy...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...raport ekspercki, opis dobrej praktyki, broszura

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Ewa Murawska-Najmiec, Agnieszka Ogrodowczyk, Maria Borkowska, Katarzyna Twardowska, Departament Strategii Biura KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka, jednak zalew informacyjny z jakim mamy dziś do czynienia w związku z ekspansją technologii i otwartym dostępem do Internetu wprowadza chaos i zamieszanie. Media poprzez przekaz informacyjny kreują rzeczywistość, w której funkcjonujemy, kształtują nasze poglądy i opinie. KRRiT stojąc na straży wolności w...

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Pandemia związana z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa Covid-19 zmieniła oblicze systemu oświaty i edukacji. W publikowanym artykule omówiono zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia w czasach pandemii w  szkolnictwie wyższym w Pakistanie. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań sytuacja epidemiczna z jaką mierzy się świat nie wpływa korzystnie na realizację proce...

The Future of Jobs. Report 2020

The Future of Jobs. Report 2020

Do niedawna to technologie zmieniały świat, dziś w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 można odnieść wrażenie, że świat dopasowuje się do warunków jakie dyktuje każdy kolejny dzień naznaczony strachem i obawą o zdrowie i byt socjalny. W publikowanym raporcie wskazano zawody i umiejętności, które będą w przyszłości kluczowe. Dokonano analizy zmian jakie zachodzą w gospodarce w ...

Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsceraport z badań

Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce

Tomasz Kulisiewicz

Współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami ponieważ zmieniły się zasadniczo oczekiwania. Dziś w dobie cyfryzacji zmieniły się narzędzia komunikacji, a co się z tym wiąże sposób kształcenia. W szkołach pojawiły się nowoczesne narzędzia i zmieniły metody pracy z uczniami.  W publikowanym materiale dokonano analizy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce. Dokonano oceny jako...

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacjeartykuł naukowy

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Damian Gałuszka, Agnieszka Teper

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Gry są jedną z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży czy osób starszych. Przez lata ta forma spędzania wolnego czasu i oderwania się od codziennych obowiązków zyskiwała na popularności. Dziś zmienił się model gier. Tradycyjne zostały zastąpione nowoczesnym, którym charakter nadaje postęp technologiczny. W publikacji poruszono kwestie związane z wykor...

Geographies of digital skill

Geographies of digital skill

Współczesny człowiek wykorzystuje nowoczesne technologie na co dzień. Podnoszenie kompetencji cyfrowych, dopasowanie do rynku pracy i środowiska  w jakim funkcjonuje jest determinantem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Niemal każdy uczestniczy w swoistym wyścigu technologicznym, a miejsce które zajmie pozycjonuje go w hierarchii społecznej. Umiejętności cyfrowe st...

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowaniamateriały konferencyjne

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania

Andrzej Syguła

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Telefon komórkowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi nowoczesnych technologii. Posługują się nim zarówno dzieci jak i dorośli, nieznacznie zmienia się sposób wykorzystania zależnie od wieku użytkownika. Aplikacje internetowe umożliwiają wykorzystywanie go nie tylko do komunikacji, umożliwiają szybkie zdobycie informacji, dostarczają rozrywki. Rozwój w dziedzinie technologii cyfrow...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.raport z badań

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Agata Anacik

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja