Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatykapodstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła jest miejscem gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że jako instytucja spełnia funkcję zarówno edukacyjną jak i wychowawczo-opiekuńczą. Dziś w dobie rewolucji cyfrowej zmaga się dodatkowo z problemem dopasowania programu kształcenia, który na etapie szkoły podstawowej stanowi podwalinę przyszłego wykształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczyw...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatykaprogram, podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kszta...

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Edukacja informatyczna rozpoczyna się już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. To istotny element procesu nauczania, który kształci w młodych umysłach umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię i intuicję algorytmiczną, uczy rozwiazywania problemów i pracy w grupie. Prezentowany scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o podstawę programową obrazuje przebieg zajęć prowadz...

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły oblicze współczesnej edukacji, stały się jej częścią i są coraz częściej i chętniej wykorzystywane przez nauczycieli w celu wspierania działań edukacyjnych podnoszących jakość i efektywność kształcenia. Przygotowana prezentacja ma  na celu zapoznanie ze zmianami programowymi w zakresie kształcenia informatycznego w nowej podstawie programowej w eduka...

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Dzieci wkraczając na drogę edukacji stają przed ogromnym wyzwaniem. Wyrwane z dziecięcej rzeczywistości, osadzone w ławce szkolnej muszą zmierzyć się z ogromem informacji do niedawna obcych, które muszą w jakiś sposób przyswoić. Przygotowana kadra pedagogiczna wyposażona w odpowiednie narzędzia ma za zadanie wprowadzić dziecko w zawiły uczniowski świat. Podstawa programowa określa, w jaką wiedzę i...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej ...

Fundamentem dla aktywnego i efektywnego uczestnictwa w życiu jest edukacja, która przygotowuje od wczesnego dzieciństwa do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.  Każdy etap edukacyjny realizowany jest według podstawy programowej. W prezentowanym dokumencie znajduje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wycho...

Podstawa programowa z informatyki - szkoła podstawowadokument

Podstawa programowa z informatyki - szkoła podstawowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko nauczanie. Jest również, a może przede wszystkim działanie ukierunkowane na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie go do pełnego świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Zadanie to jest tym trudniejsze, że mamy dziś do czynienia z dynamicznymi zmianami, do których często sami, jako edukatorzy naszych dzieci nie jesteśmy ...

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowej

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowej

Edukacja informatyczna jest jednym z priorytetów współczesnego systemu szkolnictwa. Rozwój technologii determinuje konieczność nabywania, podnoszenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych, a system oświaty w odpowiedzi na te potrzeby wprowadził zmiany w podstawie programowej, uwzględniające oczekiwania zmieniającego się świata. W prezentacji dokonano charakterystyki bieżącej podstawy programowej, u...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja