Biblioteka Cyfrowa

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Szkoła dla innowatora to projekt, który wspiera placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji przyszłości u uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Publikowane opracowanie zawiera rekomendacje i wnioski z projektu. W materiale znalazły się odpowiedzi na  pytanie, jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości – kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwią...

Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej

Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej

Szkoła to drugie po rodzinie środowisko, które kształtuje człowieka i ma ogromny wpływ na jego rozwój. Dążenie do wszechstronnego rozwoju w zakresie edukacji, wychowania i przygotowania do dorosłego życia jest jej głównym zadaniem. To jak spełnia swoją edukacyjną rolę monitorowane jest poprzez system egzaminacyjny, który w ustandaryzowany sposób weryfikuje postępy ucznia.  W publikowanym raporcie ...

Edukacja zdalna w czasach pandemii. Raport z badań

Edukacja zdalna w czasach pandemii. Raport z badań

Pandemia związania z COVID-19 zmieniła współczesny świat. Nauczyła pokory najbardziej twardych i wymusiła podporzadkowanie się panującym w reżimie sanitarnym zasadom, na najbardziej krnąbrnych. Strach przed wirusem zamknął ludzi w domach zmieniając ich codzienny sposób życia i bycia. W publikowanym raporcie dokonano analizy wyzwań i możliwości z jakimi mierzy się współczesny system edukacji w zwią...

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Kompetencje cyfrowe są we współczesnym świecie jednymi z kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowane badanie ma na celu dostarczenie Członkom Parlamentu informacji pozwalających na analizę i ocenę stanu umiejętności cyfrowych oraz stworzenie zaleceń dotyczących planu ich rozwoju w XXI w. Ma umożliwić tworzenie adekwatnej do potrzeb polityki, odpowiadają...

Digital skills in the EU labour market

Digital skills in the EU labour market

Technologia cyfrowa jest coraz ściślej wpleciona w każdą dziedzinę życia publicznego, prywatnego i zawodowego. W związku z tym umiejętności cyfrowe mają coraz większe znaczenie dla wszystkich. W jaki sposób społeczeństwo i jego obywatele, w szczególności grupy szczególnie wrażliwe, takie jak niepełnosprawni lub długotrwale bezrobotni, mogą dostać się do pociągu cyfrowego i być na bieżąco z nowymi ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja