Biblioteka Cyfrowa

The Web We Want. Nauczyciele online

The Web We Want. Nauczyciele online

Rola współczesnego nauczyciela nie sprowadza się dziś do jedynie przekazu treści nauczania, musi stwarzać warunki, które przygotują młodych ludzi do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie. Zadanie jest o tyle trudne, że edukatorzy najczęściej sami na bieżąco muszą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Publikac...

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim

Narzędzia dydaktyczne od lat wspierają proces nabywania i przekazywania wiedzy na każdym jej etapie. Dziś, w dobie technologii cyfrowych dostęp do nich i możliwości jakie stwarzają uatrakcyjniają przekaz, a tworząc alternatywne wsparcie dla tradycyjnych pomocy dydaktycznych zwiększają zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Niniejszy raport prezentuje wyniki badań jakościowych przeprowad...

Cyfrowa szkoła - materiał informacyjny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Cyfrowa szkoła - materiał informacyjny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Przedstawiciele branży IT przygotowali prezentowany materiał dla dyrektorów szkół i organów prowadzących, aby posłużył jako poradnik wspomagający przygotowanie projektu teleinformatycznego w ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”. Materiał składa się z trzech części. Pierwsza zawiera rekomendacje i wskazania odnoszące się do projektu. Omówiono w niej również poszczególne zagadnienia związane z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja