Biblioteka Cyfrowa

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. W przemyśle powszechnie uznaje się, że potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. W imieniu Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przeds...

Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze ITprezentacja

Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze IT

Agnieszka Wojtczuk-Turek

Szkoła Główna Handlowa

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów działalności w Polsce. Ekspansja technologii cyfrowych wyznacza jej kierunki i obszary. Systematycznie rośnie tempo rozwoju w tym obszarze, stawiając tę gałąź gospodarki na jednym z głównych miejsc w rankingach zatrudnienia. W prezentacji dokonano charakterystyki branży, przytoczono wyniki badań wskazujące progres zatrudnienia na przełomi...

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badańraport z badań

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Agnieszka Chłoń-Domińczak , Maja Rynko , Magdalena Kamieniecka, Katarzyna Trawińska-Konador, Mateusz Pawłowski

Instytut Badań Edukacyjnych

Kompetencje są dziś elementem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia. Ich podnoszenie i doskonalenie stało się celem samym w sobie. Wszyscy świadomi wyzwań jakie stoją przed współczesnym człowiekiem w związku z ekspansją cyfrowych technologii w codzienne życie starają się dopasować umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku. W publikowanym raporcie dokonano analizy stanu wiedzy dotyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja