Biblioteka Cyfrowa

Adult education needs inventory: Construction and application

Adult education needs inventory: Construction and application

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie świadomość edukacyjna człowieka i coraz częściej proces kształcenia nie kończy się w wieku dwudziestu kilku lat ale trwa przez całe życie. Wymagania jakie stawia codzienność zmuszają do podejmowania aktywności edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku. W publikacji dokonano analizy potrzeb edukacyjnych dorosłych i poddano ocenie poziom przygotowania e...

The image of the transformation of learning brought by “1 device for 1 student with a high-speed network”

The image of the transformation of learning brought by “1 device for 1 student with a high-speed network”

Edukacja zdalna jest dziś elementem procesu kształcenia i umożliwia realizację nauki w sposób nieograniczony miejscem i czasem. W materiale wskazano zalety korzystania z możliwości jakie niesie nieograniczony dostęp do sieci w dydaktyce i poddano propozycje, które mogą wesprzeć system oświaty, zindywidualizować nauczanie, dopasować program do potrzeb i możliwości, rozbudzić zainteresowanie ucznia ...

Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness

Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness

Współczesny sektor zatrudnienia zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych. Wielu badaczy analizuje rynek pracy w kontekście potrzeb i oczekiwań z jakimi mierzy się zarówno pracownik jak i pracodawca. W publikowanym raporcie wskazano kompetencje kluczowe, które umożliwiają aktywny udział młodych naukowców w rynku pracy i pozwalają zwiększać szanse na zatrudnienie w wielu sektora...

Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day

Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day

Współczesna edukacja podlega systematycznym zmianom. Wynikają one z potrzeby dopasowania systemu kształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji autorzy omawiają nowa koncepcję – „odwróconej klasy”, która zyskuje na popularności i zdobywa uznanie wśród praktyków. Autorzy omówili szczegółowo założenia jakie przyświecają tej nowej metodzie prowadzenia zajęć, dokonali...

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja od lat stanowiła ważny aspekt rozważań wielu specjalistów. Dziś w dobie zmagań z wirusem, który wprowadził duże zamieszanie w codziennym życiu każdego, zmienić się musiał model nauczania i kształcenia. Publikowany materiał dotyczy edukacji w czasach pandemii Covid-19. Został opracowany przez kilkunastu ekspertów z różnych środowisk i dziedzin. Ukazuje problemy edukacyjne z perspektywy psy...

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. Zmienił się również sposób funkcjonowania człowieka w zmieniającym się cyfrowo świecie. Dziś świat należy do aktywnych cyfrowych tubylców, którzy potrafią dopasować się do zmian. W publikowanym raporcie dokonano analizy współczesnych „Młodych Cyfrow...

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. W publikowanym raporcie dokonano analizy roli jaką pełni współcześnie partnerstwo przemysłu i szkolnictwa w procesie kształcenia i przygotowywania studentów i pracowników do pracy w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Raport bada, w jaki sposób...

Training Adaptability in Digital Skills

Training Adaptability in Digital Skills

W czasach dynamicznych zmian jakie niesie postęp technologiczny posiadane umiejętności pełnią kluczową rolę. Często kształcenie umiejętności determinują potrzeby rynku i konkretne zadania z jakimi mierzy się człowiek na co dzień. Prezentowany dokument jest raportem dotyczącym projektu, który określa potrzeby armii przyszłości. Autor wskazuje w nim potrzebę główną, trening zdolności adaptacji umiej...

e-Skills for Jobs in Europe – Measuring Progress and Moving Ahead: Final Report

e-Skills for Jobs in Europe – Measuring Progress and Moving Ahead: Final Report

Kompetencje cyfrowe odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie. Nabywanie, podnoszenie i doskonalenie umiejętności kluczowych w XXI wieku stało się nie tyle potrzebą co obowiązkiem każdego człowieka. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu postępów w dziedzinie TIK i zalecono, co należy robić, aby rozszerzyć możliwości związane z kształceniem umie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja